Alles vir Maandag 1 Augustus 2011

1 Augustus 2011

“Hulle (Israel) het My verwerp as koning oor hulle.” Israel wou “soos al die nasies” wees. Saul as hul eerste koning begin goed, met God,…

1 Augustus 2011

Het jy geweet? Die verskil tussen die meervoudsvorme manne en mans is nie presies af te baken nie. Normaalweg dui mans die neutrale gebruik aan:…