Alles vir Sondag 21 Augustus 2011

21 Augustus 2011

Die engel sê vir Maria: “God bewys genade aan jou… jy sal ‘n seun in die wêreld bring, en jy moet Hom die naam Jesus…