Alles vir Saterdag 10 September 2011

10 September 2011

“Geld het ek nie; maar wat ek het, gee ek vir jou: in die Naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop!” En…