Alles vir Sondag 11 September 2011

11 September 2011

Stefanus was “’n man met ‘n vaste geloof en vol van die Heilige Gees … aan wie God baie genade en krag gegee het.” Dit…