Alles vir Dinsdag 13 September 2011

13 September 2011

“Die evangelie van vrede wat Jesus Christus gebring het” word deur Kornelius, ‘n militêre offisier van Italië en dus ‘n nie-Jood, aanvaar. Jesus is Here…