Alles vir Donderdag 26 April 2012

Engels, skurketaal* van die hoër onderwys?

“Om al die redenen lijkt het ons van het grootste belang om zo snel mogelijk beschermende maatregelen te nemen. […] Kortom, een geïntegreerd taalbeleid is gewenst, gericht op een verstandige en gemotiveerde (gedeeltelijke) invoering van het Engels als onderwijstaal, op de handhaving van de onderwijskwaliteit en een consequente verdediging en ontwikkeling van degelijke moedertaal- en meertaligheidscompetenties.”