Alles vir Maandag 25 Januarie 2016

Nuuskommentaar: Die droogte en koeksister-kerktorings. Kan ons nog saamstaan?

Met ons pennies en tiekies het ons die Vrouemonument gebou, het van die ou mense graag vertel. Talle kerktorings behoort in die vorm van koeksisters te wees om te gedenk hoe die susters skouer aan die wiel gesit het om kerkboufondse te laat groei. En nou staan ons voor die enorme uitdaging om die landbou wat in groot nood verkeer, deur die drif te help.