Alles vir Maandag 14 Maart 2016

Nuuskommentaar: Reg of weg met geskiedenis?

’n Nederlandse hoogleraar in geskiedenis belig in ’n artikel onbedoeld die problematiek waarmee Suid-Afrika met sy verskillende persepsies oor die geskiedenis te kampe het. ’n Objektiewe, gedeelde geskiedenis waaruit die goeie geput kan word, is waardevol om brûe te bou, maar dit ontneem niks van die harde werk wat nodig is om versoening te laat werk nie; dit benadruk wel die noodsaak om alle sake ewehandig te beskou.