Alles vir Dinsdag 15 Junie 2021

Links en slinks

Uitnemendheid in ons midde word dikwels as vanselfsprekend aanvaar. Die Hoërskool DF Malan in Bellville is dalk so ’n voorbeeld. Ironies genoeg is dit juis om hierdie rede dat die skool en ander tradisionele of behoudende instellings geteiken word.