Daar lê donker dae vir Amerika voor

rhoda-kadalie-2019-01-28

Rhoda Kadalie. Foto: Verskaf.

Nog ‘n staat-van-beskuldiging-verhoor oor en verby.

Donald Trump-ondersteuners wat teen hierdie tyd behoorlik keelvol is, plaas tans spottenderwys Babylon Bee-geïnspireerde memes soos “Die mees vrygesproke president in die geskiedenis.”

Soveel keer soos wat “beskuldiging” die Demokrate se wapen van massavernietiging (WMV) teen Donald Trump – selfs as private burger – geword het, is hulle nog steeds nie in staat om dit doeltreffend teen hom te gebruik nie, wat nog om bewyse daarvoor te vind. Soos met Irak, ontduik die WMV hulle nog steeds, soos die kitsverhoor in die kongres vroeg in Februarie, laat blyk het en wat alles maar eintlik op ‘n sierlike sirkus neergekom het.

Die groep afgevaardigdes uit die huis van verteenwoordigers was heeltemal onvoorbereid, misleidend en grondwetlik verkeerd met die stel van hul saak. Dit was skoon ‘n verleentheid om te aanskou. Die Demokratiese aanklaers het die voormalige president beskuldig van “aanhitsing tot opstand” teen die Amerikaanse regering en “onwettige optrede by die Kapitool”. Daarby het hulle ‘n slordige saak met gedokterde bewyse voorberei soos, onder meer, swaar geredigeerde video’s wat Trump se kenmerkende frase uitsluit waar hy sy ondersteuners uitnooi om by die Kongresgebou “vreedsaam en patrioties hul stemme te laat hoor”. Hulle het geen regspresedent aangevoer nie, die Grondwet geïgnoreer, oor die algemeen op die emosies van die publiek gespeel, algaande hul doelwitte verskuif en ter elfder ure gevra om ‘n getuie te roep.

In reaksie op ‘n vyandelike CBS-onderhoud ná die verhoor met die joernalis, Lana Zak, wat die bewyse wou verminder, het Michael Van der Veen, verdedigingsadvokaat, die onreëlmatighede wat hy in die verhoorverslag aan die lig gebring het, opgeklaar: “Wat ek sê, is dat hulle bewyse gedokter het, en ek glo u impliseer dat dit in hierdie geval slegs die ‘nasien’ van ‘n twiet en die verandering van ‘n jaardatum is. (Hulle het die datum van ‘n twiet met ’n jaar geskuif om dit aan dié spesifieke saak te probeer koppel.) Dit is beslis nie ‘n klein of onbenullige optrede nie, Mevrou. Boonop is ‘n verandering aangebring om dit na ‘n geldige rekening te laat lyk, terwyl dit nie is nie. En toe hulle uitgevang is, het hulle niks daaroor te sê gehad nie. Hulle het nie eens probeer om met ‘n verskoning vorendag te kom nie. En dít is nie die manier waarop ons aanklaers of regeringsamptenare hulself moet gedra nie.”

Trump se verdediging het die Demokratiese aanklaers op vier belangrike argumente teen die gebrekkige klag van beskuldiging gehamer en hulle loshande verslaan.

  1. Die argument of die senaat die grondwetlike jurisdiksie gehad het om die saak te verhoor, gegewe dat Trump nie meer in die amp was en dus nie afgedank kon word nie, en dat hoofregter Roberts geweier het om die saak te lei – waarop die huis die hoogs partydige demokratiese senator, Patrick Leahy, as voorsittende beampte aangestel het;
  2. Dat Trump, soos alle Amerikaanse burgers, die reg op spraakvryheid het, en dat die Grondwet sy regte volgens die eerste wysigingswet beskerm, hoe uitdagend ’n politieke toespraak ook al mag wees;
  3. Dat Trump nie sy volgelinge tot geweld aangehits het nie en nêrens in sy toespraak die gewelddadige opstand aangehits het om die Amerikaanse regering omver te werp nie. Die afgevaardigde Demokratiese aanklaers het geen bewys gelewer om die verband tussen aanhitsing en geweld te bewys nie;
  4. Dat die Demokratiese aanklaers Trump se regte geskend het ten opsigte van die volgende: Die reg dat sy verhoor op geregtelike wyse geskied, die reg op ’n regverdige verdediging (wat selfs aan moordenaars verleen word), die reg op ‘n advokaat, die reg om getuies te roep, en die reg om die verhoorverslag deeglik deur te lees.

Donald Trump (Foto: Mandel Ngan/AFP)

Trump se verdedigingspan het metodies elk van hierdie punte gedekonstrueer en die vals aansprake van die opposisie weerspreek, soos netjies opgesom deur senator Lindsey Graham:

“Dit was ’n poging om Trump in ’n staat van beskuldiging te plaas, voortgedryf deur passie en haat teenoor die president. In hul strewe om die voormalige president skuldig te bevind, het die Demokratiese aanklaers die basiese regsbeginsels heeltemal geïgnoreer… Geen verhore in die huis van verteenwoordigers nie. Geen getuies nie. Geen getuieverklarings nie. En die verregaande bewering dat die eerste wysiging nie van toepassing is op politieke toesprake nie. ’n Saak wat op geregtelike wyse geskied – selfs op die mees basiese vlak – sou hierdie debakel kon vermy.

“In plaas daarvan was die saak wat deur die aanklaers aan die senaat voorgelê is, gebaseer op hoorsê ná hoorsê gekombineer met mediaberigte. Die aanklag teen voormalige president Trump vir die aanhitsing van geweld was in stryd met die bewyse. En die vlak van aanhitsing wat die Demokratiese aanklaers in hul saak gebruik het, kan baie politici hulself in die toekoms aan die verkeerde kant van ’n beskuldiging bevind. Dit was nooit die doel van die huis om uit te vind wat presies op 6 Januarie gebeur het nie – nogtans en ongeag is alle blaam op Trump gelê.

Tot die beswil van die land, hoop ek dat dit die laaste beskuldiging van die senaat sal wees waar ‘n president aangekla word sonder ‘n advokaat, sonder getuies, en ‘n verhoorverslag op slegs hoorsê gebou is. Ek is bevrees dat as dié model in die toekoms gevolg sal word (’n klag van beskuldiging om iemand op grond van partydige haat te diskwalifiseer vir sy amp) dit die norm sal word.”

Trump is vrygespreek met 57 stemme teenoor 43. Onmiddellik daarna het hy ‘n verklaring uit sy woning in Mar-a-Lago uitgereik en die voortdurende heksejag teen hom openlik afgekraak.

“Dit is jammerlik dat een politieke party in Amerika ‘n vrypas kry om die oppergesag van die reg af te kraak, wetstoepassing te belaster, die gepeupel toe te juig, oproermakers te verskoon, en geregtigheid te omskep in ‘n instrument van politieke wraak om alle mense met wie se standpunte hulle nie saamstem nie, te vervolg, op die swartlys te plaas, te kanselleer en te onderdruk. Ek was en sal altyd ‘n kampvegter wees vir die onwrikbare oppergesag van die reg, die helde van wetstoepassing en die reg van Amerikaners om vreedsaam en eerbaar huidige kwessies sonder kwaadwilligheid en sonder haat te bespreek.

Dit was maar weer eens nog ‘n fase van die grootste heksejag in die geskiedenis van ons land. Geen president het nog ooit so iets deurgemaak nie, en dit gaan steeds voort omdat ons teenstanders nie die byna 75 miljoen mense – die hoogste aantal ooit vir ‘n sittende president – wat ‘n paar maande gelede vir ons gestem het, kan vergeet nie.”

Ondanks die voortdurende beswaddering, het Gallup verlede maand berig dat 82% van die Republikeine Trump ondersteun; die Monmouth-Universiteit het bevind dat 72% van die Republikeine steeds glo dat president Joe Biden die verkiesing gewen het weens die wydverspreide verkiesingsbedrog. Inwoners van Florida het op Presidentdag ‘n saamtrek gehou ter ere van Trump, wat dit saam met hulle met ‘n verbyrit in sy koeëlvaste voertuig gevier het. Daarby is hy en Melania ’n gelukkige Valentynsdag toegewens by wyse van ’n ligte vliegtuig wat oor hul huis gevlieg het.

As die Demokrate so seker daarvan is dat hulle met ’n wegholoorwinning van 81 miljoen stemme gewen het (nogal), waarom is hulle dan sulke swak verloorders? Kan dit wees omdat hulle weet dat dit nie ’n eerlike oorwinning was nie? Waarom maak hulle ’n misdadiger van (enige) iemand wat dit durf waag om die verkiesingsuitslae te bevraagteken as hulle dit in elk geval self dekades lank al doen? Waarom het senator Bernie Sanders ‘n baie siniese vraag aan president Trump se advokaat, Van Der Veen, gestel, naamlik of hy, volgens sy oordeel, die verkiesing gesteel het?

Pres. Joe Biden. (Foto: Andrew Caballero-Reynolds, AFP)

Kom ons kyk na president Biden se veelgeroemde intreerede oor eenheid, genesing en samekoms waarop die wêreld byna dweperig en skynvroom gereageer het. Wat baie mense egter gemis het, was Biden se verwysing na die onderdrukking en eliminering van binnelandse terroriste, wit heersers en nativiste. Dit het nie na buitemagte verwys nie, maar was kodewoorde vir Trump se ondersteuners, onderskryf deur sy mediahonde – baie het dit met Isis-terroriste vergelyk. Die boosdoeners wat die Kongresgebou bestorm het, was ‘n handjievol moeilikheidmakers uit ongeveer 300 000 vreedsame volgelinge wat die vreedsame saamtrek bygewoon het. In werklikheid was die skare so groot dat baie mense heeltemal onbewus was van wat by die Kapitool aan die gebeur was. Dit blyk nou dat die “inval” vooraf beplan en goed gekoördineer is – die nuus is halfhartig bekend gemaak omdat baie van die oproeriges nie slegs Trump-ondersteuners was nie. Kan jy jou voorstel hoe die media dié nuus ad infinitum sou invryf indien dit waar was?

Indien speaker Nancy Pelosi, die meerderheidsleier van die senaat, Chuck Schumer, en die minderheidsleier, Mitch McConnell, vooraf ingelig is oor die behoefte om die sekuriteit op te skerp, wat hulle nié gedoen nie, is dit duidelik waarom geen groot ondersoek die beskuldigingsverhoor voorafgegaan het nie. ’n Mens kan met sekerheid tot die gevolgtrekking kom dat hul uitsluitlike doel was om aanklagte van beskuldiging teen Trump ter tafel te lê en hom alleen vir die inval op die Kongresgebou te blameer.

Intussen het voormalige Obama-agente soos, onder andere, Ben Rhodes, die voormalige CIA-direkteur John Brennan, en die nare voormalige adjunkdirekteur van die FBI, Andrew McCabe, asook die faux-agbare joernalis Katie Couric, in dagprogramme op TV voorgestel dat Trump-ondersteuners gedeprogrammeer, gedetoksifiseer en gederadikaliseer moet word. Oproepe tot wraak teen die “kultus” van Trump het toegeneem, en sommige vra selfs dat ‘n waarheidskommissie die gebeure van 6 Januarie moet ondersoek teen sistemiese rasse-onreg en wit heerskappy. Voeg daarby die skadelike sensuur wat Big Tech toepas, gebou op die “kanselleerkultuur”, dan moet ons baie, baie bekommerd wees oor die toekoms van Amerika.

Die musikant, Ariel Pink, wat groot kontrakte in die vooruitsig gehad het, het al sy transaksies verloor net omdat hy die Trump-saamtrek bygewoon het en het gevolglik sy broodwinning ook verloor. Die Disney-ster in The Mandalorian, Gina Carano, is uit haar pos ontslaan omdat sy mense in ‘n twiet gewaarsku het om mense nie vir hul politieke oortuigings te verklik nie, en hulle herinner aan die gevolge daarvan soos vir die Jode tydens Hitler se regering. Om Trump-ondersteuners te straf, te diskrediteer en te verneder, het ‘n voltydse veldtog geword wat deur die Demokrate se naamlose en gesiglose bruin hemde bedryf word.

In menige diktatorskappe sensor die regering mense deur middel van ‘n netwerk van intelligensie-agente en spioene. In Amerika doen die uiters magtige private sektor dit, daadwerklik aangemoedig deur die regering. Toe die Republikeine die huis en die senaat gehad het, het hulle nie daarin geslaag om hierdie magtige monopolieë verantwoordelik te hou nie. Nou, met die Demokrate in beheer, staan Big Tech (ongemerk) altyd gereed, ondersteun verkiesings finansieel of andersins, en snoer die monde van hul opponente. Trouens, dit was Michelle Obama wat Big Tech aangemoedig het om Trump van Twitter, Facebook en Google te verwyder. Die sosiale media het nou verder gegaan en als uitgehaal om die voormalige president selfs van Spotify en Pinterest verwyder.

Daar lê donker dae vir Amerika voor.

Hierdie plasing is deur ʼn onafhanklike persoon of onderneming saamgestel. Die menings en standpunte wat in hierdie skrywe uitgespreek word, is nie noodwendig die beleid of standpunt van Maroela Media se redakteurs, direksie of aandeelhouers nie. –Red

Rhoda Kadalie

Meer oor die skrywer: Rhoda Kadalie

Die rubriekskrywer Rhoda Kadalie is afgetree en woon tans in die VSA. Sy is die voormalige direkteur van Impumelelo Sosiale Innovasiesentrum, menseregtekommissaris en akademikus.

Deel van: Meningsvormers

ondersteun maroela media só

Sonder Maroela Media sou jy nie geweet het nie. Help om jou gebalanseerde en betroubare nuusbron se toekoms te verseker. Maak nou ʼn vrywillige bydrae. Onthou – ons nuus bly gratis.

Maak 'n bydrae

Nou pra' jý

O wee, die gesang is uit! Kommentaar word ná 48 uur op ʼn artikel op Maroela Media gesluit. Kom kuier gerus verder op ʼn meer onlangse artikel.

41 Kommentare

jongste oudste gewildste
Chrisp

Baie dankie weereens vir ‘n puik stuk Rhoda.

Haat is ‘n vernietigende emosie en verswelg sy gasheer op die einde terwyl dit ook sy spore agterlaat op die uiterlike van genoemde gasheer deur siniese haatlyne wat duideliker sigbaar word met ouderdom.

Gaan kyk maar na die gesigte van hierdie mense.

Anton

Hoe kan jy iets se teen Biden? Hy het 10 miljoen stemme meer as BHO gekry en dit was sonder om eers uit die huis te kom. Wat ‘n leier? :-)

Anti-Verkramp

Lagwekkende en eensydige rubriek. Ek hoop iemand help vir calamari reg.

Anti-Verkramp

Dis nogal insiggewend dat die mees senior Republikeinse lid in die senaat (en ander Republikeinse raadslede) na die tyd gese het dat Trump definitief die skare aangepor het en verantwoordelik gehou moet word vir sy optrede en dat hy krimineel vervolg behoort te word. Die feit dat hulle nie vir Trump se “impeachment” gestem het nie, het niks te doen met Trump se aksies nie maar eeder in solidariteit met hul party (en om hul loopbane in die party te red).

Jacobus

So lekker om na feite en nie versinsels te luister. Daar is ontstellend baie ooreenkomste met ons situasie. In beide gevalle wonder mens soms wie die draaiboek vir die rampe skryf. En rampe gaan dit wees.
Die stories laat sommige sameswerings teorieë sommer baie geloofwaardigheid kry. Mens kan nie glo dat persone in bevel hulle lande só kan bevark nie.