ʼn Brief aan Julius: Oor grond en plek

julius-malema

Julius Malema. Foto: Werner Beukes/SAPA

Beste Julius

Ek hoor Afrikaners moet hul plek ken. Ons is glo besoekers en volgens jou moet besoekers hulle gedra. Ek hoor ons het jul grond gesteel. Dankie, Julius, ek sien darem jy sê jy gaan ons nie die see injaag nie. Ek hoor ook jy sê dat indien wit mense nie al die grond vredeliewend oorhandig nie, jy nie sal kan waarborg wat met hulle gaan gebeur nie. Dankie ook vir die vriendelikheid dat jy ons nie gaan doodmaak nie, ten minste nie nou nie.

Maar Julius, jy’s verkeerd, jy’s so verkeerd.

Ek sal met jou oor grond praat as jy met my oor geslagte praat, geslagte op die grond. My dogters is die elfde geslag op Afrikagrond. Hans, Nicolaas, Hendrik, Marthinus David, Marthinus Nicolaas, Willem Adriaan, Marthinus Nicolaas, Jacobus Johannes, Marthinus Nicolaas, Dirk Johannes en dan my vier dogters. Ek kan hulle opnoem, naam vir naam, geslag vir geslag, op hierdie grond. Kan jy, Julius?

Ek ken my plek; dis hier.

Ons het nie as Afrikaners hier aangekom nie. Ons het hier Afrikaners geword. Ons naam en taal is vernoem na Afrikagrond – Afrikaner en Afrikaans. Afrika is in ons bloed en ons bloed is in Afrika.

Kort nadat ons hier aangekom het, het die Kompanjie die eerste vryburgers toegelaat om te boer. Hulle het hul rûe op Europa gekeer en hul gesigte na Afrika gedraai.

Afrikaners het nie teruggedraai Europa toe nie; hulle het vorentoe getrek, Afrika in.

Rakende grond is daar drie lyne. Die eerste is die imperiale lyn waar grond gebruik is om minerale en rykdom te onttrek en uit te voer. Die tweede is waar grond as simbool van mag verower is. Ander Afrikastamme en hul grond is ingelyf om mag te toon. Die derde lyn van grond is waar grond gebruik is om te bewoon, te bewerk en te bewaar. Ons Boere glo aan die derde lyn.

Om ons te verstaan, moet jy grond verstaan. Ons het maar almal ʼn stuk grond in ons al bly ons in die stad. Filosoof en teoloog dr. Wikus Buys sê Afrikaners sien die stad as ʼn noodsaaklike euwel. Ons het nooit regtig stadsmense geword nie; ons hunker terug na die landelike. Daar is ʼn rede waarom Engelse mense ʼn “yard” het en Afrikaners ʼn agterplaas. Afrikagrond en oopheid is deel van ons identiteit.

Van 1835 af het etlike honderde ontevrede Boere, wat spoedig etlike duisende geword het, uit die Oos-Kaap getrek met die oog daarop om ʼn nuwe toekoms in die Suid-Afrikaanse binneland, vry van Britse beheer, te bou. Dit word genoem die Groot Trek. Dit is histories net gedeeltelik korrek, want in daardie tyd was daar veel groter trekke aan die gang.

Die Afrikaner se Groot Trek was maar bloot ʼn klein deeltjie van geweldige groot bevolkingsmigrasies van daardie tyd. Julius, hoekom swyg jy oor die ander trekke, die groter uitbuiting, gronddiefstal, moorde en geweld van swart mense teenoor ander swart stamme? Miljoene moes vlug en honderde duisende, sommige bronne praat van tussen een en twee miljoen, is doodgemaak.

Die suidpunt van Afrika is gedestabiliseer. Sotho’s, Matabeles, Tswanas moes vlug. Vandag nog sien ons die strukturele gevolge van daardie tyd: Swaziland, Lesotho, Zimbabwe.

Julius, gaan lees die brief wat Rian Malan, die navorsingsgenoot van die Suid-Afrikaanse Instituut van Rasseaangeleenthede, aan jou geskryf het. Daarin skryf hy dat die grondbesit en migrasie glad nie so ʼn eenvoudige swart/wit-verskynsel is soos wat jy dit wil maak nie.

Die Voortrekkers se trek is bykans tot stilstand geruk deur die moord op Piet Retief en sy manskappe. Julius, die dispuut het oor grond gegaan, maar daar is ʼn goue woord om die gronddispuut te verstaan en dit is “traktaat”, met Retief se handtekening op en Dingaan se merk. Of daar begrip was vir eiendomsreg kan tereg gevra word, maar dit is duidelik dat die bedoeling nie verowering was nie, maar onderhandeling; nie diefstal nie, maar ʼn transaksie.

Daarna volg die wrede moorde by die Bloukrans- en Boesmansrivier.

Meer as 500 mense, onder wie 185 kinders en 250 huiswerkers, is koelbloedig vermoor met ’n barbaarsheid waarvan ’n kuns gemaak is – ’n toneel van dood en verwoesting.

Julius, dis tonele waarvoor nog nie verskoning gevra is nie. As jy wil praat van growwe menseregteskendings, gaan kyk na die kindermoorde van Bloukrans, Wenen en Moordspruit, die grootste kindermoord in Suid-Afrika se geskiedenis.

Die naaste wat nog aan ʼn verskoning gekom is, is prins Mangosuthu Buthelezi wat verskoning gevra het vir die moord op Piet Retief.

Hoekom is hierdie historiese vergrype teenoor die Afrikaner nie ’n misdaad nie? Is dit omdat Afrikaners anders lyk? Afrikaners het ook geveg, oorwin en verloor vir ’n plek in Afrika.

Julius, waarom word beelde gebou om die moordenaars van die Mfecane te herdenk, maar Afrikaners word as uitbuiters gesien? Hoekom is Shaka ’n vryheidsheld, maar Piet Retief, die vermoorde, en ander Voortrekkerleiers gee aanstoot?

Hoekom is die swart-teenoor-swart volksmoorde nie misdaad teen die mensdom nie? Waarom swyg jy oor vroue en kinders wat ingelyf is, mans wat doodgemaak is en grond wat gebuit is? Hoekom is jy so geduldig met historiese swart-teenoor-swart geweld?

Ek kan vir jou sê, Julius. Die rede daarvoor is dat dit vir jou nie gaan oor onreg nie; dit gaan oor ras.

Kom ons neem die verhaal verder as die Groot Trek.

Twee republieke, die Zuid-Afrikaanse Republiek en die Republiek van die Oranje-Vrystaat, is gestig. Die Engelse kolonialiste het ons nie uitgelos nie. As Afrikastam veg Afrikaners in die Eerste Vryheidsoorlog en word die eerste Afrikastam wat ’n koloniale mag in ʼn oorlog, nie net ʼn veldslag nie, verslaan.

Die kolonialiste wil Afrikaners se minerale rykdom weer kolonialiseer en die Tweede Vryheidsoorlog begin. Dit was ’n duur, wrede oorlog – die duurste prys nóg vir Afrikaners se plek in Afrika. Vroue en kinders is in konsentrasiekampe geplaas. Sowat 34 000 van hulle is dood. Ongeveer 30 000 van die mans is as bannelinge weggestuur, plase is afgebrand en 20 000 oorlogswesies het agtergebly.

Julius, moet my nooit weer ’n kolonialis, al is dit van ’n spesiale aard, noem nie – dis vir my en die grafte van my voorouers ’n belediging.

Soos tipiese kolonialiste wou die Engelse ná die oorlog die Afrikaners by hulle inlyf. Hulle wou ons van Afrika ontneem en Engels maak. Afrikaners moes ’n bordjie “I am a donkey” dra as hulle hul taal wou praat.

Ten spyte van die regering het Afrikaners opgestaan. Onderliggend aan die opstaan was ʼn kernwoord, naamlik roeping. Roeping beteken jy doen waartoe God jou geroep het op ʼn spesifieke tyd en spesifieke plek en dan glo jy in sy toekomsbelofte.

Ons het gemeenskapsinstellings begin vestig: die Vrouefederasie om die mense se armoede aan te pak, asook onderwysinstellings en selfs ekonomiese instellings. Ons het ons maatskappye na Suid-Afrika vernoem, soos Sanlam, Santam, en inheemse name soos Volkskas, Federale Volksbeleggings. Ons het nie koloniale name gebruik soos Anglo-American wat met die een voet in Engeland en die ander in Amerika staan terwyl hulle hier ontgin en uitvoer nie.

Droogte, depressie en armoede het ons swaar getref, veral in die 1930’s met die armblankevraagstuk.

Om uit armoede te kon opstaan, het ons geglo ons moet kultureel ryk wees en in dié swaarkrytyd is die Bybel in Afrikaans vertaal, Afrikaans het ʼn amptelike taal geword, en die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging, die Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings, die Afrikanerbond, Voortrekkers, ensovoorts is gestig. So het Afrikaans deel van die Afrikaners se opstaan-identiteit geword. Ons praat nie net Afrikaans nie; ons is Afrikaans. Afrikaans het ons taal van aspirasie geword en deur Afrikaans het ons gemoderniseer.

Afrikaners het egter aan die “nooit weer nie-sindroom” gely. Hulle wou finaal vry wees en nooit, ooit weer deur iemand onderdruk word nie. ʼn Republiek was die droom. Die kinders van apartheid het die doodskampe van die oorlog nog in hul huise beleef. Apartheid is nie so simplisties nie, maar die “nooit weer nie-sindroom” het ’n groot invloed gehad.

Dit was ook die tydperk van die groot Afrika-bevryding, dekolonisasie, die tyd van Uhuru, die Afrika-bevrydingskreet en die Mau-Mau-moorde in Kenia. Dit was die tydperk van Europeërs wat na hulle moederland vlug, ʼn sterk Rusland en ʼn lewendige kommunistiese ideologie. Dit was ʼn tydperk van angs omdat Afrikaners Afrika gekies het en geen moederland gehad het om na terug te keer nie. Dit was ook ʼn tydperk toe wit demografie, veral in die stede, totaal anders gelyk het as nou, ʼn tydperk toe segregasie nog wêreldmode was. Dit het ʼn bepaalde konteks vir apartheid geskep.

Foute is gemaak. Met die wysheid van terugskouing moes dinge anders aangepak gewees het. Daar was te veel hartseer en vernedering. Dit het in ʼn stelsel van kleurskeiding ontaard.

Ons almal se stories, goed en sleg, maak ons deel van ʼn groter Afrika-storie.

Julius, jou idees van nasionalisering en meer staat, ʼn groot sentrale idee, stelsel en staat (of “empire”) waar almal moet inskakel, gaan niks herstel nie en gaan nie jou mense bevry nie. Dit gaan juis nié regkry wat moet gebeur en wat dit poog om te doen nie. Dit gaan jou mense afhanklik maak van ʼn stelsel.

Wat my die meeste verstom, is dat jy iemand anders se taal jou taal van aspirasie gemaak het. Jy het jou eie taal prysgegee en hang die kolonialiste se taal aan. Hoe kan iemand sê: “My taal kan nie”? In my wêreld beteken dit ek kan nie. Solank jy jouself afhanklik maak van ʼn stelsel en iemand anders se taal, is jy nie vry nie.

Afrikaners se antwoord is anders. Ons glo die krag van die gemeenskap is sterker as die mag van die staat. Ons glo in die krag van “help mekaar” waar baie bietjies baie maak. Ons glo aan die krag van roeping waar elkeen bloot doen wat hy/sy moet doen, en dan glo in God se toekomsbelofte.

Ons bou ʼn nuwe wêreldklas Afrikaanse universiteit, Akademia; ons bou Sol-Tech, nou reeds geag as een van die top drie tegniese kolleges in Suid-Afrika, wat Afrikaanse ambagslui oplei. Ons help mekaar deur die Solidariteit Helpende Hand wat die afgelope jaar R31 miljoen in die vorm van studiehulp uitbetaal het. Solidariteit Helpende Hand het 160 takke landwyd en het die afgelope jaar meer as 1 000 gemeenskapsprojekte aangepak. Solidariteit stel mense in staat om te kan werk, nie om te kan staak nie.

Ons ontwikkel ʼn nuwe media-instelling, Maroela Media, wat nou die grootste Afrikaanse nuusblad in die land is. Ons vestig 70 gemeenskapsbeveiligingstrukture deur AfriForum met meer as 3 000 mense wat deur dié strukture elke aand patrollie ry, ons maak deur AfriForum-takke 15 900 slaggate reg en verf 12 000 meter se verkeerslyne op paaie. Nie net Afrikaner-slaggate of -lyne nie Julius, almal sʼn.

Terwyl die land gebuk gaan onder ʼn krisis weens jou en die regerende partye se stiksienige ideologie, bou ons.

Ons breek nie, ons bou, want ons glo dit is wat ʼn mens doen.

Groete

Dirk Hermann

  • Die artikel is ʼn verwerking van ʼn Geloftefeestoespraak wat dr. Dirk Hermann, bestuurshoof van Solidariteit, op 16 Desember 2016 op Leeupoort gelewer het.

Hierdie plasing is deur ʼn onafhanklike persoon of onderneming saamgestel. Die menings en standpunte wat in hierdie skrywe uitgespreek word, is nie noodwendig die beleid of standpunt van Maroela Media se redakteurs, direksie of aandeelhouers nie. –Red

Dirk Hermann

Meer oor die skrywer: Dirk Hermann

Dirk Hermann is die bestuurshoof by Solidariteit.

Deel van: Meningsvormers

ondersteun maroela media só

Sonder Maroela Media sou jy nie geweet het nie. Help om jou gebalanseerde en betroubare nuusbron se toekoms te verseker. Maak nou ʼn vrywillige bydrae. Onthou – ons nuus bly gratis.

Maak 'n bydrae

Nou pra' jý

63 Kommentare

Soekie ·

Ai Dirk. Dit is so goed gestel en uiteengesit, maar dink jy regtig hy gaan of sal dit wil verstaan ?

Riaan ·

Knap gedaan. Dis skokkend om te hoor wat mense regtig van ons Afrikaner geskiedenis weet. Ons kinders leer baie min tot niks van ons Afrikaner se geskiedenis nie. Baie goeie brief Dirk, maar ek stem saam baie van die ander komentare, sal hy dit kan verstaan??
Groete RDP.

Rina ·

Baie dankie Dirk! Jy mag maar skryf – hoop net onse geleerde Julius kry die stuk wysheid onder oe en verstaan dit! ‘n Engelse leser moet dit dalk vertaal sodat daar geen misverstande of onduidelikheid kan wees van wat presies gese is of bedoel word.

Ben ·

‘n Uitstekende brief wat feitlik korrek is, maar die inhoud waarvan miskien nooit as verstaanbaar deur die “regte” mense sal aanskou word nie. Laat dit vertaal asb en gee dan vir al die Afrikaanse onderdrukkers, in ‘n poging tot sovêr ontwykende regvêrdigheid.

Rika ·

Dit is ñ uitstekende brief en ek stem 100% saam met vertaling in vele tale sodat die waarheid mooi sal indring!

JC ·

Baie baie dankie Dirk, jy is geniaal! Hierdie boodskap is wat ons Afrikaners (EN TERLOOPS ALMAL) nodig het!! Neem kennis asseblief die liberaliste en internasionaliste onder ons!

F ·

Een fout wat hier voorkom is dat Julius dinge in rasverband sien. Sy uitsprake getuig van uiterste onkunde oor wat in hierdie land gebeur het en is niks anders as onverskillige propaganda nie. Julius dink net aan homself en is net uit om Mag te kry. Na my mening is hy ‘n nul op ‘n kontrak. (Nie na enige syfers nie, maar daarvoor). Ek dink sy onderbaadjie gaan een van die dae uithang en sy ware kleure sal wys.

Alida ·

Hopenlik is die brief in engels of in Julius se taal aan hom gestuur anders beteken dit niks. Goed geskryf.

Philip ·

Ek wens Dirk vertaal die brief in engels of Julius se taal en maak 100% seker hy kry dit. Ons geskiedenis is ryk, wit en swart. En ons almal, wit en swart behoort as Suid Afrikaners saam te staan en ons geskiedenis erken – die goed en die sleg. Hande vat en ons land as een reenboog nasie bou en sterker maak. Dit, is al uitweg vir almal in ons land.

Basson ·

Maak bg stuk ‘n verpligte voorgekrewe hoofstuk in skole se geskiedenisboeke!

Carette Engelbrecht ·

Dankie Dirk Herman vir die insiggewende skrywe.
Dankie en sterkte vir die groot en opbouende take waarmee julle besig is. Ek bid julle God’s rykste seën toe.

Johann ·

Baie goed geskryf.
Ek het egter belangstelling verloor na die 4de sin. Want ek weet nie een van die ANC lede of EFF & co verstaan dit nie. En wil en sal dit ook nie verstaan nie.
Vir hulle gaan dit oor die stemme.
Dis al!

Pietser ·

“Ons glo in die krag van help-mekaar”. Dit het my uitbundig laat lag. Een van die grootste kenmerke van die Afrikaner is inderdaad dat hulle mekaar om elke hoekie en draaitjie sal vertrap vir eie gewin.

Lize ·

Ons ondergang kom juis as gevolg van ons statusbehepte, snobistiese, gierige liefdeloosheid vir mekaar.

Hendrik ·

Wel as jy buite die stadion is sal jy nie die wedstryd sien nie. Dit lyk nie of jy betrokke is met die Afrikanergemeenskap is nie…Bewys my verkeerd.

chrisp ·

Net ‘n dwaas lag vir sy jy sotheid.

Soos Dirk tereg noem is baie dinge vermag in die verlede deur saam te werk .So ook in die hede (hy noem die instansies).As jy nie deel is van die samewerking nie moenie ons wat wel saamwerk onder jou en diesulkes tel nie.

Barrie Vermeulen ·

Ek hoor wat jy sê maar wat doen JY? Leer jy jou kinders die ware geskiedenis van ons volk? By watter pro-afrikaanse, Buurdwagte, veiligheidsnetwerke is jy betrokke?
Het jy al ooit ‘n berig geskryf waar jy mense aanvat wat die Afrikanervolk bedreig?
Was jy by die Geloftefees? Indien nie, hou liewer jou mond. Ons het nie mense soos jy nodig nie.

Annamarie van Zyl ·

Ek het al baie gewonder hoe 55 miljoen mense so oningelig kan wees. Ons het dalk nog voor die swart stamme uit die Noorde hier aangekom. Leer kinders nie meer Geskiedenis op skool nie of draai alles nou net om seks en politiek ? Die kommentaar is korrek. Niemand WIL dit verstaan nie.

Antie ·

Ons geskiedenis is nie meer deel van die leerplan nie, alles draai om swart geskiedenis wat in leerplan is. Gelukkig het ek nog insklopidieë waaruit my kind kan lees en leer van ons geskiedenis

Francis Linstrom ·

Uitstekende brief vir Afrikaanssprekendes, maar te lank en ingewikkeld vir Julius, al sou dit ook na sy eie taal vertaal word. Kort feite vir Julius. Hier was nie paaie, brue, skole, universiteite, hospitale, dokters, verpleegsters, prokureurs, winkels, myne, elektrisiteit, lughawens,vliegtuie, wingerde, vrugteboorde, opgaardamme, graanlande, blanke belasting en ekstreme duur drank en kos wat nou met belastingbetalers se geld gekoop word nie. Die lys is nog baie langer, maar ek dink nie Julius gaan daarvan hou nie.

Marie ·

Baie goeie verduideliking, maar laat dit asb vertaal in ENGELS! Stuur dit dan PERSOONLIK aan Julius!

Janí ·

Ek sal baie graag ‘n brief wil sien wat nie deur grindbesitters geskryf was nie. Want nie alle Afrikaners besit grond nie. Nie alle Afrikaners het die luukshede van erfgrond of peperduur geleerdheid kon ervaar nie. Ons was ook maar op neergekyk deur die grondbesitters. Ons was ook maar vertrap en misbruik deur die rykes en vernames.

Dewet Greyling ·

Grondbesit aldanie is nie van belang nie. Alle mense is maar nét rentmeesters en ons deurgang op die ou aarde nét baie vlugtig! Dis ook nie van belang wie op wie sou wou ‘neerkyk’ nie, maar wel wie tenspyte van ander mense, steeds net bly opkyk na HOM. Dit gaan in Dirk se skrywe om dit wat in die hart en gees van die Afrikaner heers, in vandag se tydsgees van grypsug en hebsug en die vernietiging van andere se lewensstandaarde. (….En niemand word in sy skrywe verkleineer of gering geskat nie.)

johannes van zyl ·

Dit gaan nie oor of Julius dit verstaan of nie, dit gaan of JY wat dit lees, verstaan. Die geskiedenis van ons as AFRIKANER en hoe ons afrikaans geword het word deur hierdie brief aangespreek. Ten spyte van alles moet ons in geloof doen en bou, vir mekaar omgee in liefde en in verdraagsaamheid verskil, en weet dat ons redding nie in `n mens of groepe le nie maar wel en alleenlik by Christus. Tot dan, is daar nog baie om te doen.

Janneman ·

Pragtig gestel Dirk!
Asb, groot asb, vertaal in al die amptelike tale en stuur vir elke publikasie, koerant , versprei op sosiale media, web blaaie, ens so wyd as moontlik.
Die feite en waarheid pas nie die nasionale demokratiese revolusie se sosialistiese agenda nie. Dit is tyd dat iemand AL die gewone mense van SA inlig oor die Afrikaner nasie se trots, doelgerigtheid, waardes asook die bydrae wat ons kan maak om SA uit die moeras te lig!

Magda ·

So goed gestel en gebaseer op voldonge feite, nie hoorsê en aannames soos gemaak deur Julius Malema nie. Maar… Julius wil dit nie hoor nie, hy wil soos al sy ander langenote saam met hom, vat wat hy wil hê, en op enige manier wat hy goeddink, want sien hy en sy trawante is mos verhewe bo die wet.

Leon ·

Of Julius die brief lees of nie, is nie vir my belangrik in die geval nie. Julius het my nog nooit getref as iemand wat oop vir die Afrikaner is nie. Wat wel belangrik is, is dat die Afrikaner die reg het om hier te wees, waarvoor baie duur in Afrikaner lewens betaal is. Ek het net soveel reg om hier te wees soos wat Malema het. Ek jaag hom nie terug na die noorde van Afrika, waar sy voorgeslagte vandaan kom nie. Is ek jammer dat ek ‘n Afrikaner is? Glad nie!! Ek is trots – my voorouers het bloed gegee vir my om hier te wees. Elke geslag Afrikaner het met bloed betaal vir my reg om vandag hier te leef. Miskien word hierdie geslag nie vrygestel daarvan nie…

Pat ·

Miskien is dit die teenpil teen hierdie soort mense in ons land. Ons moet dalk die Afrikaner se geskiedenis om elke hoek en draai beskikbaar maak en oorvertel en leer. Ons moet dalk die foto’s uit die argiewe gaan uitgrou en publiseer op FB en orals waar almal dit kan sien. Ons moet ons geskiedenis vertel, want na 1994 is dit mos ‘n skande gewees om ons geskiedenis te vertel en te hê. Ons moes jammer sê vir apartheid en hulle sou dink daaraan om ons nie uit te moor nie. Niemand het nog askies gesê vir die Kerkstraat bom nie. Dit was terrorisme. Laat ons geskiedenis seevier dat niemand ooit kan sê, ek het nie geweet nie…..

Simon ·

Hoekom weet ek nie van Dr Dirk Hermann se toespraak nie? Waar is Leeupoort?
Beslis weet ek nie, maar nie omdat ek nie belangstel nie, maar wel omdat dit nie aan die groot klok gehang is nie.
Vuurwapen moet met vuurwapen be veg word.
As Julius se onbesonne uitsprake weer groot bekend gemaak word, dan moet dit onmiddelik uitgemaak te word vir wat dit is.
Daar bestaan n sielkundige term vir iemand wat ongeag die feite sy verwronge wil op ander afdwing om so sy eie vooropgestelde doele te bereik. So n persoon word beskryf as n gevaar vir ander. (Soek maar in Wikipedia en jy sal vind)
Ek het groot respek vir die.navorsing wat Afriforum doen en die resultate wat hulle te boek stel.
Wat egter kortkom is om die feite luidrugtig en alom bekend te stel. Verwys my eerste sin in hierdie betoog.
Hoekom mag Mnr Malema sy stem dik maak en almal dit aanhoor, maar Dr Hermann se mense se uitsprake word stil stil gehou. So word die waarheid deur die GROOT LEUEN oorweldig.

Ryno ·

Dirk dit is fantasties uiteengesit, so baie blanke Afrikaners het die selfde gevoel, maar hulle word nie gehoor nie, ons maak staat op julle wat toegang het tot die media, om die punte uit te wys, om die boodskap oor te dra, en om die onderdrukkers te laat verstaan dat daar in die verlede n mag groter as die menswees was, wat ons bygestaan het deur die pyn, smart, bloed, sweet en verlies, dieselfde mag wat ons weer kan oproep, waneer ons daarvoor vra in gebed, ons maak staat op julle, om die volk se woord oor te dra, en om God se woord op te dra. Ons kan hierdie land reg kry, ons moet mekaar net help. Dankie weereens Dirk vir jou moeite, Ons (almal) vir jou Suid-Afrika.

Jane ·

Ongelooflike stukkie skryfwerk. Baie dankie. Vertaal hom asb tog net en stuur direk vir Julius en Zuma en laat iemand dit vir hulle lees asb. Ek dink hulle is nog so vasgevang in indoktrinasie en apartheid wat nou nie meer van toepassing is nie.

John ·

Een van die grootste tragedies was die agterbaksheid van meeste van die Engelse, Franse en Duitse sendelinge wat onder die dekmantel van die uitdra van die Woord na Afrika, eintlik die aardse belange van hul lande van herkom bevorder het. Buiten dat prospektering ‘n groot deel van hul bedrywighede uitgemaak het, het hulle gou die boere begin opponeer. Honderde briewe is deur mense soos dr Philip van die Britse Sendingenootskap en sy Franse ewekniee oa eerw Roland aan buitelandse koerante gerig waarin die Afrikaners liederlik beswadder is. Hul ‘gif’ het ook die swartes by hul sendingstasies besoedel. Die invloed voel ons steeds vandag. Interessant dat hierdie mense almal vreemde en pynlike sterwensdae beleef het.

DEWET GREYLING ·

Ja-nee al loop die leuen ook hoe snel, die waarheid agterhaal hom (uiteindelik) wel. Ons doen nie verantwoording aan mense nie — net aan GOD alleen en HY sal vergeld(nie mense nie). GOD verklaar in SY WOORD dat HY ongeregtigheid haat! EN elke mens sal die knie voor HOM alleen moet buig en elke mond sal dan getuig —- op die dag wanneer die finale OORDEEL gevel sal word en net die mens gered sal word, wie CHRISTUS JESUS as VERLOSSER aanvaar het.

Charmaine Griffiths ·

Ditsem ! Ek druk die artikel nou uit en maak ‘n groot klomp afskrifte. Dit moet gelees word en gedeel word. Hoog tyd dat die feite saamgestel word en duidelik aan almal beskikbaar wees om te onthou. Bok van Blerk kan dit in liedjie skep en ons sing dit saam, uit volle bors !

Charmaine Griffiths ·

ekskuus, hoe kan ek dit uitdruk? Smaak my ek is nie tegnies genoeg om dit te kan doen. Kan ek asseblief ‘n afskrif van die artikel kry??

HP ·

Hi Charmaine, as jy PDF writer (bv. PDF995) op jou pc het, highlight die gedeelte wat jy wil he, en print die – selection gedeelte na PDF. Van daar af kan jy uit druk so veel as jy wil.

Andre Els ·

Dirk

Almal insluitende die media gee die Malema vent teveel aandag en krediet. My voortbestaan hang baie beslis nie van hom af nie. So rerig die brief aan hom dink ek is van geen waarde vir hom of vir ons as Afrikaners nie. Ek gaan baie beslis nie hom omverskoning vra omdat ek leef en n Afrikaner is nie. ‘n Brief aan Donal Trump, van jou, sal meer gewig dra en iets beteken.

Johann S. ·

Ek stem nie saam jou dat die brief vir ons as Afrikaners geen waarde het nie. Ons moet die brief aanstuur. Ons moet die feite toets aan ons geskiedenis en toevoegings maak. Ons moet self eers weer leer om trotse Afrikaners te wees, en dan moet ons ons kinders, wat oorspoel word in die skole met negatiewe, onakurate geskiedenisse, dit ook leer.
Ons moet hulle leer wat die witmens van 1652 tot 1994 in Suid-Afrika gedoen het.
Ons moet hulle leer van die wonderwerk van 16 Desember.
Ons moet hulle vertel van Afrikaner helde, selfs in die Bosoorlog teen terrorisme.
ons moet hulle wys wat gebeur na 1994, die rassisme, moorde Afrikaners, wetteloosheid en die haat wat n Malema skynbaar het vir ons.
As ons kinders nie weet waar ons vandaan kom en hoe ons hier gekom het nie sal n Malema se uitsprake en dreigemente hulle fyn worteltjies in Suid-Afrika uitruk en hulle sal wegraak in die hoofstroom vol vrees en Godeloosheid. As hulle egter briewe soos die van Dirk en andere saam opvoeding van die ouer geslagte te harte neem en glo sal geen Malema hulle bang maak nie, net soos vorige geslagte nie geskrik het vir Zulu, Engelsman of Kubaan nie.
Met ons wortels diep in Afrika grond en ons oe na bo sal ons en ons kinders ook weer kan se soos die Psalm skrywer “Met U hulp loop ek n oormag storm, met my God by my is geen stadsmuur vir my te hoog nie” – Psalm 18:30

DEWET GREYLING ·

Johann S, Jou nugter denke en suiwer kommentaar is nét so skitterend soos Dirk se skrywe! Baie dankie

JeB ·

Ek is bly om te verneem dat Maroela Media nou die grootste Afrikaanse nuusblad is! Wanneer kry ons nou ‘n behoorlike koerant met kwaliteit nuus…iets wat jul mededingers lankal van vergeet het? Voorspoed!

gerbrandt ·

Baie goeie brief maar ou Julius gaan dit dalk nie begryp nie. Hy waag ook nie se hy begryp dit – indien hy dit wel begryp nie – want dan verloor hy “voters” . Ons hou duimvas om te kyk of ou Julius iets positiefs daaromtrent gaan doen of se. Moenie julle asems ophou nie.

Dre' ·

Baie goeie brief, ons moet ons stories vir die res van Nie-Afrikaans sprekende burgers ook vertel, hulle is nie bewus van die Afrikaner geskiedenis nie.

theo ·

as ons na julius se geskiedenis kyk dan sien ons dat die sleg en lui malema’s op die ou einde in die limpopo provinsie hul self gevestig het. Die goeie en sterk malemas het agter gebly. julius het geen geskiedenis van sy voorvader soos wat ons het .julius het sonder sy pa groot geword(ek wonder of hy weet wie sy regte pa was) daarom het hy geen integriteit. julius het groot geword met die gedagte dat ek bo sal uitkom, al neem dit wat, hy sal mense gebruik om sy doelwit te bereik. Daarom die nuttelose uitsprake. Hoeveel anc aanstelings het dieselfde ingesteldheid nl. ek. Hoeveel is al vervang . Die wet sal met hom ook afreken, hou aan afriforum en dankie vir die brief, Dirk.

Henk ·

Hierdie liefdesbrief is niks anders as om jou perels voor die varke te gooi nie. Mens kan tog nie voor n leeu gaan staan en se dat hy jou nie moet opeet nie.

Anniekie ·

Uitstekende brief, maar sal baie meer vereenvoudig moet word om trefkrag te hê vir die gepeupel. Hulle moet ook daarop attent gemaak word van (1) die uiters primitiewe staat waarin hulle steeds verkeer het 6,000 jr na die skepping van die aarde, terwyl die Europeers vooruitgang in alle opsigte gemaak en saam hulle na die suidpunt van Afrika gebring het. (2) dit te danke is aan die Afrikaner dat hulle vandag kan lees en skryf. ‘n Goeie bewys hiervan is jou aanhaling …”traktaat met Retief se handtekening daarop en Dingaan se merk”. Die rede hoekom Dingaan slegs ‘n merk gemaak het is eenvouding – hy kon nie skryf nie!!! (3) Die witman is dus verantwoordelik daarvoor dat spelreëls vir hulle tale ontwikkel is en woordeboeke in hulle tale tot stand gebring is. (4) Ons kan feitlik al ons voorvaders se grafte toon, maar hulle kan nie.

koning ·

Dirk ek verstaan als wat jy aanhom uit gele het maar 1 vraag wat jy aan hom moes ook vrae is wie het baklei vir ons land en wie het gesterwe wie is regtig waar boere en wie bly en verniel die land baie dankie groete

Pieter Serfontein ·

Wonderlik gese Dirk. Feitelik korrek. Maar as ‘n “witman” moet ons besef Julius/Zuma/Shiwambo et al is diep gewolterde “Dingaans” wat almal deel is van ” African renaissance” waar daar nie plek is vir die “umhlungu”nie. Om wetregtelik @ polities korrek te wees gaan ons op die lang duur nie deurdra nie. Die plaasmoorde @ ongepubliseerde teistering van blankes weet die wereld nie van nie.Ons moet baie vinnig leer by God se volk. Israel.Die burgers slaap veilig & hulle produksie & uitsette is van wereld standaard.Maar hulle weermag slaap nooit. Hulle is dag & nag operasioneel. Soos Netajanyawu gese het ” If Libya stops the bombing, there will be no war, if Israel stops the bombing, there will be no Israel” Die kruitvat gaan binnekort ( voor 2019 se verkiesing) ontplof!! Is julle paraat, het julle ‘n weermag? Ons moet baie vinnig “Re group” Opleiding gee & kommunikasie strukture opbou. Groete.

Philip le Roux ·

So ‘n brief hoe waar dit ookal is (ek moet saam stem met die feite, dit klink feitlik en bewyslik) maar ek voel al wat so brief sal bereik is om mense op te sweep en diegene wat nie die geskiedenis goed ken (soos ek) iets nuut leer. Maar ek is bevrees dit is al wat hierdie brief gaan bereik. Dit is die probleem wat ek het. Hoekom tyd en ink bestee op iets wat niks gaan verander nie. Ons (blankes of afrikaners) gaan met iets anders navore moet kom om verandering te sien. Ons het ‘n leier nodig en nie ‘n brief nie, ons het ‘n voorbeeld nodig wat ons kan wys wat om te doen net soos in die dae van ouds, in die dae waarna hierdie brief verwys. Ek is net innig dankbaar dat ons Vader is in beheer en alles gebeur volgens Sy wil. Iets om op te beruspe. Baie goed verwoord Henk maar ek is bevrees dit is waar dit gaan bly. Dankie vir die geskiedenis les en al die feite.

Philip le Roux ·

Jammer ek het verkeerdelik na die skrywer as Henk verwys en nie Dirk nie. Weereens Jammer Dirk.

Deon Koegelenberg ·

Ek vind hierdie skrywe aan Julius baie leersaam want dis geskiedenis maar nou sit ek net en wonder sal Julius dit ooit lees of iemand kry om dit vir hom te lees . of sal hy diet in die vuur smyt .

Chnel ·

Baie goed geskryf en feitlik korrek. Nou vir dieselfde weergawe in al die amptelike landstale geplaas in soveel as moontlike koerante en tydskrifte!

Danie ·

Die heelal is gekoloniseer met verskillende planete. Die planete is gekoloniseer in grondstowwe en ander komponente. Die aarde is gekoloniseer in grond, water en lug. So is alles daarin ook gekoloniseer wat waarde gee soos lewe op aarde. Die verskille tussen mense soos rasse, kulture, tale en soveel meer gee waarde. Dink aan die kolonies van verskillende minirale oor die aarde. Ons is gebore in kolonies van die begin af. Kolonies is natuurlik. Die onnatuurlike sal mense laat stres en daardie spesie, plant of dier sal uitsterf. Heterogene stede, die onnatuurlike, sterf uit. Dit is net te kompleks. Net een ras, taal en kultuur sal oorbly en die natuurlike sal volg. Niemand kan baklei teen die natuur nie. Ons is waar ons is agv van ons onnatuurlike besluite. Ons maak besluite met ons harte maar almal is nie soos ons nie. Suid Afrika gaan nie agteruit nie, of wat nou gebeur is nie verkeerd nie. Die natuur balanseer hom net weer uit in Suid Afrika. Hiermee breek ek geen ras, taal of kultuur af of hef een op nie.

Pietsepan ·

Die kommentaar is so goed soos die artikel. Ek deel dit graag met my vriende en hoop hulle lees ook al die kommentaar.

Jan Kroon ·

Goed gestel Dirk en ek kan net beaam maar in nederigheid. My oggend en aand gebede vir my volksgenote en my volk vertrou ek is ‘n offer van wierook voor onse God van Hemel en aarde. Ons, sy bedoeling, sy vaandel, sy skepping, sy eiendom en my smekinge dat onse volkie in groot oorwig deel sal wees van sy bruid, sal Hy ons hoop wees, ons verwagting, in hierdie lewe en ons toekoms verseker as sy skape van ‘n ander kraal. Hierdie Grote God wat die heelal meet oor die breedte van sy hand, watter Mugabes, Malema’s of Zumas sal slaag teen hierdie Almag, al dwaal hulle rond soos ‘n brullende leeu?

Esther ·

‘n Uitmuntende stuk. My bloed boorel warm van Afrikaner trots deur my are.

Aubrey ·

Ons oupa Hans Ras en ouma Katarina (Katryn) Ulstich het die weskaap ontgun in laat 1650’s. Oop ongeëiende grond bekom wat hulle voor gewerk het! Pinelands tot in Ystermyn. Waar los dit my..? President van WesKaap..?

O wee, die gesang is uit! Kommentaar word ná 48 uur op ʼn artikel op Maroela Media gesluit. Kom kuier gerus verder op ʼn meer onlangse artikel.