Onteiening sonder vergoeding: Só sê TLU SA

bennie-van-zyl-tlu-sa

Bennie van Zyl van TLU SA. Foto: Facebook.

Ná die ANC se konferensie in Desember 2017 is dit as partybeleid aanvaar dat die Grondwet verander moet word sodat onteiening sonder vergoeding kan plaasvind en die parlement het, na aanleiding van ‘n mosie van die EFF, dit ook só aanvaar.

Die voorwaarde wag by die ANC-konferensie gestel is, is egter dat die ekonomie nie daardeur skade mag berokken word nie en voedselsekerheid moet nie in gedrang gebring word nie.

TLU SA het onmiddellik hierop gereageer en dit duidelik uitgewys dat dit op blatante diefstal sou neerkom en dat daar geen manier is hoe bates onteien kan word sonder vergoeding en die ekonomie nie daardeur benadeel sal word nie. Kapitaal volg nie onsekerheid nie en kan daar, vanuit ʼn ekonomiese oogpunt, seker nie ʼn groter onsekerheid geskep word as juis dit nie.

Die ANC het sedert hulle die mag oorgeneem het, deurlopend met beloftes die stemvee na hulle kant probeer oortuig. In die meeste gevalle was dit met onrealistiese beloftes wat nie volhoubaar uitgevoer kan word nie. Die beloftes is besig om hulle in te haal en hulle moet nou al hoe meer drasties raak met die hoop dat die massas voor die verkiesing weer ten gunste van ʼn stem vir die ANC beïnvloed kan word. Hul gebrek aan lewering het hulle nou ingehaal. Die ontevredenheid oor hul regeerpoging blyk duidelik uit die vele onluste wat daagliks wydverspreid deur die land voorkom. Die tema van onteiening sonder vergoeding oorheers die gespreksforums en dit is heel moontlik ‘n gerieflike afleiding en rookskerm wat geskep is om die aandag af te trek van hul onvermoë om te kan regeer.

Dit is ook duidelik dat die ANC hierdie soort populistiese uitsprake maak ten einde te oorleef en die kwynende ondersteuning weer terug te wen. Die ANC stel inderdaad hul eie oorlewing hoër as die wel en weë van Suid-Afrika en al sy inwoners. Die prys gaan onbetaalbaar groot wees vir die land en daar kan tereg gevra word of die beweerde korrupsie en selfverryking van Zuma nie dalk minder negatief gaan wees as die uiteindelike gevolge van onteiening sonder vergoeding nie.

TLU SA se geskiedenis wys dit duidelik dat ons deur al die jare een van weinig organisasies was wat die proses van kruipende onteiening deurlopend uitgewys het en binne ons vermoë blootgelê en beveg het. Die beginsel van privaat besitreg en die vrye mark is ononderhandelbaar, want indien dit verdwyn is die land se toekoms ook ernstig in gedrang. Die ANC stel dit dat hul verbind is tot sosialisme en kommunisme en hul dade bevestig dit. Met die verkiesing van pres. Cyril Ramaphosa was daar by heelparty persone ‘n hoop gevestig op die toekoms, maar dit blyk uit die huidige uitsprake dat dit heel moontlik ‘n misplaaste hoop was.

Indien die Grondwet gewysig word dat onteiening sonder vergoeding aanvaarbaar is, moet Suid-Afrikaners en enige belegger besef dat dit toegepas kan word op alle vorme van eiendom. Die Grondwet bepaal juis dat bates nie tot grond alleen beperk word nie. Soos die Grondwet tans daarna uitsien, beskerm dit in elk geval nie ons eiendom nie. Ingevolge artikel 25.1 kan bates ontneem word sonder vergoeding soos wat reeds met water en minerale regte gebeur het.

Die een groot probleem waarin ons tans vasgevang sit, is die feit dat te veel rolspelers telkens die ideologies verweefde voorstelle van die ANC met ‘n versiersuikerlagie goed probeer laat lyk, dit kortsigtig ondersteun en derhalwe die ANC se planne help uitvoer. Ongekwalifiseerde ondersteuning van die regering se transformasie- en grondhervormingsbeleid plaas mense in ‘n posisie dat daar eintlik geen morele gronde kan wees om teen hierdie deel van hul beleid op te tree nie.

Die ANC word gerig deur hul Vryheidsmanifes, die Nasionaal Demokratiese Rewolusie en hul “Strategy and Tactics”-beleidsdokumente. TLU SA vind dit vreemd dat daar so baie rolspelers is wat nie kennis neem van die inhoud van hierdie dokumente nie, maar hul tog wil uitlaat oor die ANC en nog erger, van hul beleidsaspekte ongekwalifiseerd ondersteun en sodoende help om sosialisme en kommunisme te help vestig. TLU SA is nie bereid om op enige wyse die pad van vernietiging wat die ANC in Suid-Afrika inslaan, te ondersteun nie.

Die armoede en werkloosheidsprobleem in Suid-Afrika is jaarliks besig om onder ANC-beleid net groter en groter te word. Daar is net een volhoubare wyse hoe hierdie ernstige knelpunt positief aangespreek kan word, en dit is dat die ekonomie moet groei. Daarvoor is beleggings krities noodsaaklik en sal dit net gedoen word indien daar beleggingsvertroue is. Onteiening sonder vergoeding is die sekerste manier om enige potensiële belegger af te skrik om wel in die land te belê.

Indien die gesprek oor landbougrond gaan, moet die wettige eienaars daarvan, naamlik die boere self, oor hul eie eiendom die woord voer. Daar is te veel rolspelers soos sommige akademici en selfaangestelde meningsvormers wat vir die boere wil voorskryf. Geen boer het sy grond gesteel nie en is dit hul volste reg om self daaroor te besluit. Die vraag kan tereg gevra word of daardie “kundiges” bereid is om ook a.g.v. hul misplaaste skuldgevoel ‘n deel hard- en eerlikverdiende bates af te staan soos daar van boere verwag word.

Die leuens oor die geskiedenis van grondbesit in Suid-Afrika is so wyd verkondig dat mense dit al as die waarheid glo. Dit is verbasend hoe baie mense ‘n skuldgevoel ontwikkel oor ‘n verdraaide geskiedenis. Die ontwikkeling van grondbesit in ons land se volle konteks, met spesifieke verwysing na koloniale beleid wat die hoekstene vorm, moet na gekyk word en nie net dit wat om politieke redes verkondig word nie. TLU SA besef ons kan nie ‘n beter geskiedenis bou nie, maar wel ‘n beter toekoms. Geen volk in Suid-Afrika het ‘n onbevlekte geskiedenis nie en net soos die wit mense nie kan bewys by wie hulle die grond in 1652 gekoop het nie, kan die swart volke ook nie wys by wie het húlle die grond gekoop nie. Die Khoi en San wat eerste hier was, is eerstegenerasie-inwoners en die swart volke en die wit mense beide tweedegenerasie-inwoners.

Die klimaat wat die ANC en ander heethoofde oor die tyd heen geskep het, is motivering vir mense om grond te beset. Die onveilige toestande wat op plase ervaar word met al die aanvalle en moorde, sal ook deur hierdie klimaat aangestig word.

Die restitusieproses is daargestel om op ʼn wetlike wyse die ontneming van grond in die verlede reg te stel. Die feit dat die staat dit nie korrek toegepas het nie, die titelaktes grootliks teruggehou het en toegelaat het dat grootskaalse korrupsie in die proses kon plaasvind, het onder andere die afhandeling daarvan verhinder. Onderskeid moet getref word tussen die korrekte en billike teruggee van grond wat om politieke redes vervreem is wat deur middel van restitusie aangespreek moet word en die huidige aanslag op die beginsel van besitreg.

Beginsels wat ononderhandelbaar is en ekonomiese argumente

Deur slegs 1% op ‘n beginsel toe te gee, beteken dit dat daar eintlik 100% toegegee is. Na die eerste toegewing word daarna net onderhandel oor die persentasie.

Die volgende beginsels is ononderhandelbaar en dien as ekonomiese argumente:

– Privaat besitreg en die vrye mark is ononderhandelbaar.

– Die enigste meganisme wat kan bepaal of ‘n besigheid en/of plaas volhoubaar bedryf word, is die ekonomiese- en markkragbeginsels.

– Internasionale konvensies moet beskerm word.

– Eiendomsreg is die basis om beleggings te lok en die ekonomie te laat groei.

– Om Suid-Afrika se toekoms voorop te stel, verg besluite wat vertroue inboesem en kundigheid behou. Opleiding van hoogstaande kwaliteit is van kardinale belang en vind dit nie na behore plaas nie.

– ‘n Politieke wil soos deur die regerende party geopenbaar, rig die land op sy toekomspad. Die waardesisteme wat oor die tyd heen deur die ANC gevestig is, veroorsaak dat kundiges sku raak om betrokke te raak. Suid-Afrika kort ‘n beter waardesisteem as wat tans deur die politieke wil van die ANC openbaar word.

– Verstaan die problematiek korrek. Daar is vir die beginsel van privaat besitreg nie ‘n halfpad wat iewers ontmoet kan word nie. Dit word óf gerespekteer óf nie. Die oneerlikheid van die ANC-regering teenoor hulle eie mense moet ook uitgelig word, wat betref titelaktes wat hulle grootliks met grondoordragte weerhou. Sonder ʼn titelakte is enige plaas gedoem tot mislukking omdat finansieringsmoontlikhede kortgeknip word. Die toepassing daarvan is agterna een ding waaroor daar nog baie onsekerheid is, maar deur dit net te sê en dan nog dit in die Grondwet te vervat, is vanuit ‘n ekonomiese oogpunt onaanvaarbaar en sal die markte dit ook vinnig uitwys.

Aksies om te doen:

– TLU SA besef dat hierdie ‘n Suid-Afrikaanse probleem is, en daar moet soveel as moontlik bondgenote verkry word en aksies van ander rolspelers, wat sin maak, moet ondersteun word. TLU SA het reeds ingeskakel by AfriSake se blitsberaad waartydens die aanwesige organisasies hul almal uitgespreek het teen onteiening sonder vergoeding en onderneem om dit teen te werk. Die onderskeie banke is ‘n belangrike rolspeler en TLU SA dien reeds saam met onder andere die banke en ander rolspelers op ‘n tegniese komitee wat werk aan bepaalde voorstelle aan die ANC.

– Kollektiewe druk moet nasionaal en internasionaal op die ANC geplaas word. Dit moet duidelik uitwys en beklemtoon word dat beleggings sal opdroog.

– Organisasies en individue moet ook elk in eie reg standpunt inneem en druk toepas. Individue behoort hul opinie sterk met korrespondensie aan die media deur te gee en lede word versoek om dit te doen.

– Sou die ANC-regering voortgaan om wel die Grondwet sodanig te wysig, sal na alle moontlikhede gekyk word, veral ook om internasionale ooreenkomste in ag te neem, om met regsaksies dit te stuit.

– Protesaksies saam met ander rolspelers sal oorweeg word waarvan die aard daarvan bepaal sal word.

– Die ad hoc-komitee vir eiendomsreg waar TLU SA op die dagbestuur dien, besin deurlopend oor al die stappe wat kollektief gedoen kan word om dit te stuit.

– Verpak die argumente suiwer en sonder emosie op só wyse dat dit oral en spesifiek internasionaal onaanvegbaar is.

– Ondersoek die moontlikheid om ‘n konferensie oor die geskiedenis van grondbesit, waar daar internasionale inkoop gekry word vir dit wat die waarheid is. Feitlik elke argument wat gevoer word ten gunste van onteiening sonder vergoeding word gebaseer op die leuen oor die wyse hoe grondbesitreg ontwikkel het deur die jare. TLU SA sal by die ad hoc-komitee só voorstel indien.

– Benut die media oor ʼn wye spektrum, insluitend kort videoboodskappe op veral sosiale media om bewusmaking te doen.

– Gesprekke met regspanne is reeds aangelê ten einde Julius Malema (leier van die EFF), Black First Land First (BLF) en die ANC moontlik aan te kla vir haatspraak en crimen injuria. Daar sal hieroor ʼn besluit ter gelenertyd geneem word.

– Skakel met die Wêreldlandbou-organisasie (WLO) met ons slagspreuk: “Eaten today? Thank the farmer and farmworker” en “No farmer, No food, No future” en vra internasionale ondersteuning.

– Werk mediastrategie uit met bondgenote waar daar spesifiek gefokus word op swart gebiede met berigte en strooibiljette om die gevolge van onteiening sonder vergoeding uit te spel.

– Daar is reeds gesprekke met senior ANC-lede en raadgewers aan die gang. Voorstelle wat volhoubaar is, wat reeds in 2005 gemaak is, word opnuut ingedra waarbinne hul teikens bereik kan word met ekonomiese beginsels as die grondslag. Dit kan as teenvoeter dien.

– Bemark weer die beloning van R100 000 vir die persoon wat kan bewys dat enige kommersiële boer sy grond gesteel het.

– Fokus ook op Agri-Sector Unity Forum (Asuf) as voertuig wat die saak moet aanspreek. Belê individuele gesprekke met die Asuf-lede.

– TLU SA sal ʼn skriftelike voorlegging aan die parlementêre grondwetlike hersieningskomitee instuur en sal ook tydens die openbare vergaderings wat in die provinsies gehou gaan word, insette lewer.

TLU SA beskou hierdie in ‘n baie ernstige lig en versoek elke verantwoordelike rolspeler om hul gewig in te gooi en seker te maak dat hierdie gewraakte voorstel nie die einde van Augustus bereik nie. Ons is dit aan ons nageslag verskuldig om te help verhoed dat Suid-Afrika maar net nog ʼn falende land gaan word. Lede en affiliasies word versoek om enige ander voorstelle vir optrede aan TLU SA deur te stuur.

Hierdie plasing is deur ʼn onafhanklike persoon of onderneming saamgestel. Die menings en standpunte wat in hierdie skrywe uitgespreek word, is nie noodwendig die beleid of standpunt van Maroela Media se redakteurs, direksie of aandeelhouers nie. –Red

Bennie Van Zyl

Meer oor die skrywer: Bennie Van Zyl

Bennie van Zyl is hoofbestuurder van die Transvaalse Landbou-unie.

Deel van: Meningsvormers

ondersteun maroela media só

Sonder Maroela Media sou jy nie geweet het nie. Help om jou gebalanseerde en betroubare nuusbron se toekoms te verseker. Maak nou ʼn vrywillige bydrae. Onthou – ons nuus bly gratis.

Maak 'n bydrae

Nou pra' jý

O wee, die gesang is uit! Kommentaar word ná 48 uur op ʼn artikel op Maroela Media gesluit. Kom kuier gerus verder op ʼn meer onlangse artikel.

22 Kommentare

jongste oudste gewildste
Jerry

Sterkte Bennie, jy het baie hooi op jou vurk gelaai om nie net teenstand te bied nie maar om te oorwin. Dit gaan n opdraande stryd wees en jy gaan hulp nodig he, want die anargiste huldig presies die teenoorgestelde standpunte as jy. Ten minste sal die gematigdes in die ANC met jou saamstem op grondeienaarskap en eiendomsreg en hulle sit met die politieke mag. Jy het 2 maniere om jou dinge te doen. Jy kan dit doen soos n goeie onderhandelaar mbt gee en neem of jy kan dit op die ononderhandelbare manier doen soos ek vermoed jy dit… Lees meer »

White Rhino

Ek is bly dat die wereld daar buite begin kennis neem het.

kla-kous

Goeie artikel

ALMAL IN DIE LAND BOERE MAAK?

Eerstens ‘n skitterende artikel. Ek wil net vra: Wil Cyril nou AL sy mense nou laat boer? Moet die hele lot nou ‘n stuk grond vat en begin boer? Wat van ingenieurs, dokters, werktuigkundiges, loodgieters, prokureurs en ander beroepe? Ek boer nie maar boer is beslis nie net van skoffel twee bossies uit gooi ‘n pit neer en gaan wag by die bank vir jou geld nie. Lyk my Cyril en kie het die idee dat as jy grond het is jy oornag ryk en kan maar ophou werk. Een persoon dink ek die ware antwoord gegee op TV. Hy… Lees meer »

Oom Koos

Ek besit 2 huise in ‘n stedelike gebied. Een word verhuur. Moet ek dit eerder nou verkoop, of moet ek wag en sien?
Die DA en die VF-Plus kon my nie ‘n antwoord/raad gee nie.