16 Augustus 2011

Het jy geweet? Wanneer jy na al die afleweringe van ʼn tydskrif of ander publikasie wat in een jaar verskyn het, verwys, is volume Anglisisties….

14 Augustus 2011

Waar kom die woord vandaan? Woord: Balustrade Betekenis: Borsleuning by ʼn trap, balkon. Uit watter taal is die woord ontleen? a) Grieks b) Duits c)…

13 Augustus 2011

Woord: Swalk Betekenis: Rondswerf: Op see swalk. Drentel: Sy swalk heen en weer die straat af. Van plek tot plek swalk sonder werk.

12 Augustus 2011

Idioom: Daar kom dadels van Betekenis: Daar kom niks van nie Waar kom dit vandaan? Herman Willem Daendels, gebore in Hattem, Nederland, was in die…

11 Augustus 2011

Het jy geweet? Getal dui meestal ʼn presiese hoeveelheid, aantal ʼn onbepaalde hoeveelheid aan. Die onderskeid is egter nie deurgaans deurvoerbaar nie en die woorde…

10 Augustus 2011

Idioom: Die kuikens tel nog voor hulle uitgebroei het / Voor jy weet of die henne van die haan hou Betekenis: Op iets staatmaak wat…

9 Augustus 2011

Waar kom die woord vandaan? Woord: Melodrama Betekenis: Sensasionele toneelstuk waarin handeling en intrige belangriker is as karaktertekening, wat daarop bereken is om sterk gevoelens…

7 Augustus 2011

Woord: Plets Betekenis: Met ʼn plat hou slaan, of in vloeistof neerval, -plof: Die water op die vloer, die klip op die dam laat plets….

6 Augustus 2011

Idioom: ʼn Twisappel Betekenis: ʼn Geskilpunt Waar kom dit vandaan? Ontleen aan die Griekse mitologie: die goue appel wat die godin van twis en tweedrag,…