30 Augustus 2011

Het jy geweet?
Die onderskeid wat tussen gebeurde en gebeure gemaak word is in ʼn hoë mate kunsmatig; gebeurde is trouens ʼn gemaakte vorm wat selde en veral in verhewe taalgebruik voorkom.

24 Augustus 2011

Idioom: ʼn Bloukous wees Betekenis: ʼn Geleerde vrou wat nie veel trek aan huishoudelike sake het nie Waar kom dit vandaan? In die 15de eeu…

23 Augustus 2011

Het jy geweet? Jou merk maak, en merk my woorde is Anglisismes vir naam maak, presteer, jou onderskei, en let op my woorde onderskeidelik.

22 Augustus 2011

Woord: Kets Betekenis: Nie afgaan of ontsteek nie; weier – van ʼn vuurwapen, enjin gesê: Sy geweer het gekets. My motor kets as dit koud…

21 Augustus 2011

Idioom: My oupa se hond en sy oupa se hond het saam aas weggesleep. Betekenis: Ons is baie ver langs familie.

20 Augustus 2011

Het jy geweet? Alhoewel die uitdrukking eintlik te kus en te keur is, het die gebruik van die uitdrukking te kies en te keur sterk…

18 Augustus 2011

Woord: Juts Betekenis: Deftig, trots, spoggerig: Ewe juts ry. My kar en pêre is juts ek sit juts / en… ek ry juts (Boerneef). Ongeërg:…

17 Augustus 2011

Idioom: Iemand beduie hoeveel blou boontjies vyf is Betekenis: Iemand berispe Waar kom dit vandaan? Blou boontjies het reeds in Nederlands die betekenis van “koeëls”…

16 Augustus 2011

Het jy geweet? Wanneer jy na al die afleweringe van ʼn tydskrif of ander publikasie wat in een jaar verskyn het, verwys, is volume Anglisisties….

14 Augustus 2011

Waar kom die woord vandaan? Woord: Balustrade Betekenis: Borsleuning by ʼn trap, balkon. Uit watter taal is die woord ontleen? a) Grieks b) Duits c)…

13 Augustus 2011

Woord: Swalk Betekenis: Rondswerf: Op see swalk. Drentel: Sy swalk heen en weer die straat af. Van plek tot plek swalk sonder werk.

12 Augustus 2011

Idioom: Daar kom dadels van Betekenis: Daar kom niks van nie Waar kom dit vandaan? Herman Willem Daendels, gebore in Hattem, Nederland, was in die…