Stook jy of blus jy?

En nou… nou lek die vlamme aan jou. Jy moet besluit: is jy geroep om vuur te slaan in hierdie land? Is jy geroep om op te staan en te veg? Is jy geroep om te sê genoeg is genoeg? Is jy geroep om die wêreld in te gaan en te vertel van wat gebeur sodat meer mense kan gaan help vuur blus?

Die DNS van saameet: ’n spesiale tradisie

Hierdie les het my denkwyse oor kos, saameet en tafelgemeenskap drasties beïnvloed. Ek het al aangesit by tafels wat kreun onder die kos, en wonderlike samesyn ervaar met dié op die stoele. Aan die ander kant het ek ook al ’n goddelike nabyheid met ’n Mosambiekse vrou ervaar terwyl ons op die warm grond gesit en weggelê het aan gekookte boontjies en sardyne.