9 Julie 2011

Isak het vir hom gesê: “Jy is tog my seun Esau!” en Jakob het gesê: “Ek is.” Genesis 27:24 Ons moet elke dag kies tussen…

8 Julie 2011

God het vir hom gesê: “Vat jou seun, jou enigste seun, Isak wat jy liefhet, en gaan na die landstreek Moria toe en offer jou…

7 Julie 2011

Abram het toe in die Here geglo, en die Here het dit goedgevind dat Abram so volgens die wil van die Here gehandel het. Genesis…

6 Julie 2011

Ek sal jou ‘n groot nasie maak, Ek sal jou seën en jou ‘n man van groot betekenis maak, en jy moet tot ‘n seën…

5 Julie 2011

Toe sê hulle: “Kom ons bou vir ons ‘n stad met ‘n toring waarvan die punt tot in die hemel reik en ons maak so…

4 Julie 2011

Die reënboog sal in die wolke wees, en wanneer Ek dit sien, sal Ek dink aan die ewige verbond tussen My en al die lewende…

3 Julie 2011

Hier volg die verhaal van Noag. Noag was ‘n regverdige man. Onder sy tydgenote was hy onberispelik en hy het naby God geleef. Genesis 6:9…

2 Julie 2011

Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom, en die mens en sy vrou het…

1 Julie 2011

In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Genesis 1:1 “In die begin het God die hemel en die aarde geskep… God…

Ps 107:1

Loof die Here, want Hy is goed; aan sy liefde is daar geen einde nie!