25 Augustus 2011

Wil jy werklik gelukkig wees? Jesus sê: “Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is… is die wat treur… is die sagmoediges……

24 Augustus 2011

Sommer aan die begin van Jesus se bediening probeer die duiwel Hom keer deur Jesus se hongerte uit te buit in die hoop dat dit…

23 Augustus 2011

“My meerdere kom, en ek is nie eers werd om sy skoene los te maak nie… bekeer julle en laat julle doop en God sal…

22 Augustus 2011

“Kyk, hierdie Kindjie is bestem tot ‘n val en opstanding van baie… so sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom.” Simeon was…

21 Augustus 2011

Die engel sê vir Maria: “God bewys genade aan jou… jy sal ‘n seun in die wêreld bring, en jy moet Hom die naam Jesus…

20 Augustus 2011

“In die begin was die Woord daar en die Woord was by God, en die Woord was self God… die Woord het mens geword en…

19 Augustus 2011

“Die dag kom… dié wat teen God in opstand is… sal die kaf wees en verbrand word… maar vir julle wat eerbied het vir my…

18 Augustus 2011

“Gaan na die groot stad Nineve toe” vra die Here vir Jona. Maar Jona het op ‘n skip gevlug “weg van die af.” God wil…

17 Augustus 2011

“Ons sal niks teen hierdie Daniël kry nie, behalwe as ons iets kan kry in verband met sy godsdiens.” Die Isrealiete is ongehoorsaam aan God…

16 Augustus 2011

Juda se godsdiens is baie oppervlakkig en die Here roep vir Jeremia as profeet. Sy taak is lewensgevaarlik. Jeremia se eerste reaksie was: “ek kan…

15 Augustus 2011

“Oor ons oortredinge is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel; die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom…” Ongeveer 600…

14 Augustus 2011

“Wie ag gee op die woorde van die Here, sal voorspoed geniet; wie op die Here vertrou, met hom gaan dit goed.” (Spreuke 16:20) Lees…

13 Augustus 2011

“Hou jou ore oop vir die WYSHIED… KENNIS begin met die dien van die Here… Vertrou volkome op die Here en moet nie op jou…

12 Augustus 2011

Met “Ek wil die Here loof” begin en eindig hierdie Psalm. Ons kla soms, maar Dawid gee vir ons ‘n hele lys sake waarvoor ons…

11 Augustus 2011

“Neem tog my sonde weg dat ek rein kan wees, was my dat ek witter as sneeu kan wees.” In Psalm 51 is Dawid besig…

10 Augustus 2011

Lees vandag asseblief weer Psalm 23. Lees dit sommer ‘n paar keer oor en oor. Soos vir koning Dawid wil die Here ook vandag jou…

9 Augustus 2011

“Hy het die huis van die Here, die paleis en al die huise in Jerusalem afgebrand… So is Juda dan uit sy land weggevoer.” Ongeveer…

8 Augustus 2011

“Hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die Here God is, volg Hom; maar as dit Baal is, volg hom.” Israel (en ons?) neig…

7 Augustus 2011

Salomo bou vir God ‘n tempel, ‘n huis, waarna “ die magtige teenwoordigheid van die Here” die tempel vul. Die tempel was die teken van…

6 Augustus 2011

Salomo as volgende koning van Israel vra van die Here: “Gee my die gehoorsaamheid aan U dat ek u volk reg sal regeer en in…