24 September 2011

Kolossense 1 sê van Jesus Christus: Hy is die beeld van God, die Eerste, verhewe bo die skepping, deur Hom is alles geskape, voor alles…

23 September 2011

Ons is baie keer bekommerd oor baie dinge. Lees Filippense 4:2-9: “Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed…

21 September 2011

“Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel.” Ons moet…

20 September 2011

“Die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.” Die Heilige Gees woon in God se kinders en…

19 September 2011

“God is vir ons, wie kan teen ons wees? … ons is meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet… hiervan is ek oortuig……

18 September 2011

Ons verleentheid is baie keer God se geleentheid! T.w.v. van sy getuienis word Paulus as gevangene na Rome gestuur. So kom die Goeie Nuus van…

17 September 2011

Handelinge 16 tot 23 vertel hoe Paulus die Goeie Nuus van Jesus na vandag se Turkye en Griekeland geneem het. Daar is baie teenkanting en…

16 September 2011

Vir wie is die evangelie van Jesus bedoel? Handelinge 15 beantwoord heirdie vraag. Petrus sê dat God nie onderskeid maak nie. “Hy (God) het ook…

15 September 2011

Na Paulus se bekering het die Heilige Gees gesê: “Sonder Barnabas en Saulus (Paulus) vir My af om die werk te doen waarvoor Ek hulle…

14 September 2011

“Saul, Saul, waarom vervolg jy My?” “Wie is U, Here?” vra hy toe. “Ek is Jesus,” antwoord Hy. “Dit is vir My wat jy vervolg.”…

13 September 2011

“Die evangelie van vrede wat Jesus Christus gebring het” word deur Kornelius, ‘n militêre offisier van Italië en dus ‘n nie-Jood, aanvaar. Jesus is Here…

12 September 2011

‎’n Man van Afrika (Etiopië) is op pad terug nadat hy in Jerusalem gaan aanbid het en hy lees uit Jesaja. Hy is ‘n soeker….

11 September 2011

Stefanus was “’n man met ‘n vaste geloof en vol van die Heilige Gees … aan wie God baie genade en krag gegee het.” Dit…

10 September 2011

“Geld het ek nie; maar wat ek het, gee ek vir jou: in die Naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop!” En…

9 September 2011

“Toe die dag van die pinksterfees aanbreek… is almal met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat… oor die groot…

8 September 2011

“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees… Nadat Hy dit gesê het, het ‘n…

7 September 2011

Lees Johannes 20-21. Jesus se opstanding is die fondament, die basis, die sleutel van ons Christelike geloof. Sy opstanding vertel Jesus se werk is voltooi…

6 September 2011

“Dit is volbring!” Hierdie is seker die mees betekenisvolle woorde ooit op aarde deur iemand uitgespreek! Net voor Jesus sterf sê Hy: Dit is volbring,…

5 September 2011

“Dit is soos u sê: Ek is ‘n koning,” antwoord Jesus…(maar) my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie.” Dit is die antwoord wat Jesus…

4 September 2011

“Dit is my liggaam wat vir julle gegee word… (en) my bloed wat vir julle vergiet word.” Let op die werkwoorde: Jesus het sy liggaam…