3 September 2011

“Ek is die opstanding en die lewe… en elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit?”…

2 September 2011

“Gaan na jou huis toe… gaan vertel vir hulle wat die Here alles vir jou gedoen het en dat Hy jou jammer gekry het.” ‘n…

1 September 2011

Jesus sê: “Ek het na hierdie wêreld toe gekom om die mense voor ‘n BESLISSING te stel sodat dié wat nie sien nie, kan sien…”…

31 Augustus 2011

“Hy (Jesus) het op die see na hulle toe aangeloop gekom…(en) het toe in die skuit geklim, en die wind het gaan lê”. Om op…

30 Augustus 2011

Nadat Jesus met mense oor die Koningskap van God gepraat het, raak hulle honger. Met 5 brode en 2 visse voed Hy meer as 5000!…

29 Augustus 2011

“Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was… verlore, en ons…

28 Augustus 2011

“Maar ‘n Samaritaan… het hom innig jammer gekry.” Rowers het ‘n man halfdood geslaan. Toe twee verbygangers hom sien, het hulle gekies om “ver langs…

27 Augustus 2011

“Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met ‘n skat wat in ‘n saailand onder die grond lê… en omdat hy baie in…

26 Augustus 2011

“Ons Vader wat in die hemel is…” As Jesus ons van gebed leer, sê Hy ons mag maar vir God ons Vader noem. Nooit in…

25 Augustus 2011

Wil jy werklik gelukkig wees? Jesus sê: “Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is… is die wat treur… is die sagmoediges……

24 Augustus 2011

Sommer aan die begin van Jesus se bediening probeer die duiwel Hom keer deur Jesus se hongerte uit te buit in die hoop dat dit…

23 Augustus 2011

“My meerdere kom, en ek is nie eers werd om sy skoene los te maak nie… bekeer julle en laat julle doop en God sal…

22 Augustus 2011

“Kyk, hierdie Kindjie is bestem tot ‘n val en opstanding van baie… so sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom.” Simeon was…

21 Augustus 2011

Die engel sê vir Maria: “God bewys genade aan jou… jy sal ‘n seun in die wêreld bring, en jy moet Hom die naam Jesus…

20 Augustus 2011

“In die begin was die Woord daar en die Woord was by God, en die Woord was self God… die Woord het mens geword en…

19 Augustus 2011

“Die dag kom… dié wat teen God in opstand is… sal die kaf wees en verbrand word… maar vir julle wat eerbied het vir my…

18 Augustus 2011

“Gaan na die groot stad Nineve toe” vra die Here vir Jona. Maar Jona het op ‘n skip gevlug “weg van die af.” God wil…

17 Augustus 2011

“Ons sal niks teen hierdie Daniël kry nie, behalwe as ons iets kan kry in verband met sy godsdiens.” Die Isrealiete is ongehoorsaam aan God…

16 Augustus 2011

Juda se godsdiens is baie oppervlakkig en die Here roep vir Jeremia as profeet. Sy taak is lewensgevaarlik. Jeremia se eerste reaksie was: “ek kan…

15 Augustus 2011

“Oor ons oortredinge is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel; die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom…” Ongeveer 600…