Bestuur jou somerweiding met ʼn bierblikkie

Hy sê daar is ʼn omgekeerde eweredigheid tussen die gehalte en die volume gras in jou kampe.