Kies ’n nuwe wagwoord

Maroela-fontein het vir jou ’n e-pos gestuur. Klik op die skakel in die e-pos om ’n nuwe wagwoord op te stel.
Die burgemeester is gretig om jou terug te verwelkom!