36 weeskinders van Mpumalanga ‘skoonveld’   

Sowat vier maande gelede is 36 kinders van die KwaSizabantu Schulzendal-sendingstasie in Mpumalanga in kennis gestel dat hulle die stasie moet verlaat.