Nuuskommentaar: Word Afrikanerklowe groter of kleiner?

Verlede jaar is afgesluit met verskeie analiste wat 2014 ’n annus horribilis (verskriklike jaar) genoem het. Goeie hoop is uitgespreek dat 2015 beter sal wees.

Met Januarie 2015 amper op sy rug, het die eerste kommentators die maand egter reeds ’n verskriklike maand genoem.

Dat die jaar nie al te belowend begin het nie, is gedemonstreer deur pres. Jacob Zuma se herhaalde kluitjies dat apartheid vir Eskom se probleme geblameer moet word, en toe boonop wyle Jan van Riebeeck gaan blameer het vir die begin van al die land se probleme. Met die werklike ramp dat hy klaarblyklik nie begrip het oor hoekom dit soveel aanstoot gee nie.

Oor die Eskom-debakel is die Afrikaner onderling, en ander minderhede dit redelik eens – Zuma het ’n vet kans gevat. Oor Jan van Riebeeck se nalatenskap aan die Kaap verskil Afrikaners onderling wel.

Die tragiese aanval op die satiriese koerant, Charlie Hebdo in Parys, het ’n nuwe uitdrukking gebaar: “Je suis Charlie” (Ek is Charlie). Die trefkrag is die konsolidasie vir steun vir persvryheid, en die vryheid om menings te hê en dit uit te druk.

In ʼn plaaslike manifestasie is Charlie se naam dikwels met plaasmoordslagoffers vervang, en toe ook met “Jan” na aanleiding van Zuma se inspan van die teerkwas teen Van Riebeeck.

En toe gebeur die vreemde ding hier in Suid-Afrika: Terwyl die wêreld geleidelik begin besin of Charlie nie die aanvaarbare perke (in enige konteks) met sy platvloersheid oorskry het nie (maar darem nie so ’n terreurdaad verdien het nie), word plaaslik hoofsaaklik nog blindelingse steun aan Charlie toegesê.

Maar nié aan meningsuitdrukking self nie. Die liberale beleef skynbaar geen gelukkige maand nie. Op ’n streep stel hulle dit duidelik dat hulle nie Jan (van Riebeeck) is nie. “Ek is nie Jan nie” skryf Beeld se redakteur, Adriaan Basson, in sy gereelde rubriek. “Van Riebeeck onvanpaste ikoon vir land” skryf Sonja Loots in haar rubriek in Rapport.  Max du Preez sê in ʼn onderhoud met Hanlie Retief van Rapport: “Zuma is reg: Met Van Riebeeck se aankoms het al die moeilikheid begin. Kolonialisme. Ons Afrikaners verstaan wat dit aan mense doen, ons was onder Britse kolonialisme.”

Veral na Zelda la Grange se Twittermoer, motiveer die liberale en links-liberales hul standpunte uiters selektief  uit geskiedenisgrepe, wat JeanJacques Rousseau se “edele barbaar” na ʼn groentjie laat lyk. Dat hulle in die proses erg paternalisties optree, en swart mense in die proses soos onvolwasse kinders hanteer en beledig, kom blykbaar nie by hulle op nie.

Rhoda Kadalie, die toenemend politiek inkorrekte menseregte-aktivis het gesê dit was ’n fout dat Zelda haar stellings teruggetrek het.

Hierna was dit vir die KKNK nie net genoeg om te sê geen voorstel vir deelname vanjaar is van Steve Hofmeyr ontvang nie. Daar moes, soos die redakteur van Rapport, Waldimar Pelser dit op sy Facebookblad stel, op adolessente wyse gesê word dat Steve in elk geval nie toegelaat sou wees om deel te neem nie.

En nee, sy breek met die Independent-groep beteken nie dat Max du Preez hom nou ontnugter in die geledere van die “verskynsels” soos Steve en Sunette Bridges bevind nie. In ’n onderhoud met Hanlie Retief beduie hy wat hy vir die “verskynsels” wil sê: “F*&k off and die.” Hy beskou hulle as die werklike vyande van die Afrikaner.

Maar is daar geen gemeenskaplikheid in die Afrikaner se openbare debat nie? Het ʼn mens na gisteraand se uitsending van RSG se program Kommentaar, geluister, het daar kwalik ’n woord opgeduik wat ook vir die regse, laat staan nog middelgrond-luisteraar, vreemd of onaanvaarbaar op die oor sou val. Al drie paneellede, Max, dr. Piet Croucamp en Beeld se Pieter du Toit, word meer met die liberale, en selfs linkse denkskool geassosieer. ’n Redelike wye reeks onderwerpe is aangespreek.

Of was dit maar ’n openbare witvoetjiesoekery, en is wyd om kontroversiële onderwerpe gehou?

Daar is wel een kwessie waaroor Afrikaners taamlik eendragtig voel: Jacob Zuma. Max het met Independent se base oorhoeks geraak na hulle namens hom by die ANC gaan verskoning vra het omdat Max Zuma onder andere ’n “one man wrecking ball” genoem het. Basson is heel opgetrek met homself oor die groot rol wat hy gespeel het om Nkandlagate aan die groot klok gehang te kry. Ook buite Afrikanergeledere word Zuma met die nek aangekyk. Dit is algemene kennis dat Julius Malema, eens as Zuma se kroonprins gesalf, niks ooghare het vir Zuma nie.

Benewens die goed gerapporteerde flaters wat Zuma in Januarie gemaak het, het Zuma boonop nog die Bybelgenootskap van Suid-Afrika gedwing om ’n onjuistheid van Zuma reg te stel. Die Jacob Zuma-stigting het onlangs aangekondig dat die stigting R500 000 aan ʼn projek van die Rooms-Katolieke Kerk gaan skenk om die isiZulu-Bybel vir die “eerste keer” uit die brontale in isiZulu te vertaal. Volgens die verklaring sou die bestaande isiZulu-vertaling uit Engels en isiXhosa gedoen gewees het, en daarom voel Zuma “al lank” dit dra nie die boodskap suiwer oor nie.

In sy reaksie wys die Bybelgenootskap daarop dat die 1959-isiZulu Bybel nie uit isiXhosa, Engels of enige ander sekondêre Bybeltaal vertaal is nie. Die primêre brontekste (Hebreeus, Aramees en Grieks) is gebruik deur ʼn interkerklike vertaalspan bestaande uit brontaalkenners en moedertaalsprekers. Die 1959-vertaling word deur die meeste kerke met isiZulu as voertaal gebruik en is steeds die Bybelgenootskap se topverkoper.  In 2014 is daar sowat 192 000 eksemplare in verskillende formate versprei.

In 1997 is, op versoek van die isiZulu-taalraad, die ortografie van die teks aangepas om vir die jongste taalreëls (spelling en punktuasie) voorsiening te maak. Omdat taal dinamies is en die betekenis van woorde soms verander en nuwe woorde geskep word is die Bybelgenootskap tans besig met ʼn nuwe isiZulu-vertaling en dit word ondersteun deur ʼn interkerklike hersieningskomitee van 15 lede bestaande uit brontaalkenners, isiZulu-taalkundiges en kerkleiers. Hierdie vertaling behoort binne vyf jaar te verskyn.

Oor die algemeen is die openbare diskoers egter eens, soos Waldimar dit in sy Facebook-inskrywing oor die KKNK se onvolwassenheid uitwys, dat ons mekaar in kampe vir, en kampe teen injaag.

Benewens die beginsels van vryheid van mening en artistieke vryheid (wie het onlangs van laasgenoemde beginsel gehoor?), het die KKNK nie dalk as ’n “wrecking ball” gaan optree nie?

Die meeste mense ervaar dat Steve nou ’n ruk grootliks uit die openbare oog verdwyn het. Niemand kan met sekerheid sê dat hy nie in ernstige besinning met homself besig is, en moontlik die beste kenners raadpleeg oor die beste manier om ʼn terugkeer te maak nie. So kon ons dalk binnekort ’n nuwe Steve na vore sien tree wat die land tot groot heil kan dien.

Maar met die houding van die KKNK? Is so ’n moontlikheid dalk nou vernietig? Mits daar natuurlik so ’n moontlikheid was.

En gaan die KKNK nou ook konsekwent wees en produksies die trekpas gee waar mense weens die banaliteite uitstap? In die verlede is daar net woes vir dié uitvoerings in die bresse getree en verduidelik van die betrokke kunsvorm en artistieke vryheid.

Januarie sal ook onthou word as die maand waarin die emmer oor vieslike, rassistiese en haatspraak-inskrywings begin oorloop het. Oor die hele wêreld heen is daar nou artikels oor aan watter afwykende geestestoestande die skuldiges alles ly, ook hier te lande. Maar ook sulke artikels word deur sulke smerighede gevolg, dikwels onder die pleger se eie naam.

Onthou, wat Charlie Hebdo gedoen het was nie om net die Islam en die Christendom genadeloos te beledig nie. Met sy aanvalle op die Islam is in wese rassepolarisasie in Europa aangeblaas. Dit het heel moontlik daartoe bygedra dat die radikale Islam so aantreklik vir jong Europese Moslems geword het dat hulle hul tuislande uitglip om as jihadiste aan die kant van die IS te gaan veg – goed opgeleide terroriste met Europese paspoorte, en met die Europese tale vlot onder die knie wat eendag huis toe kom. Dalk met dodelike gevolge.

Die Afrikaner kan onderling lekker stry en baklei. By ’n vorige sinode van die GKSA, het ’n predikant van Kaapstad die koerant gehaal toe hy gesê het dis in die Doppers se gene om met mekaar oorhoeks te wees. Die Doppers het uit stryd ontstaan, en daardie gees kon hulle nog nooit verlaat nie, is hy aangehaal. Maar gaan dit nie maar dikwels net so lekker woes in die ander Afrikanerkerke nie?

Maar die Afrikaner is nie alleen in die land nie. Die Afrikaner is ook deel van ’n groter groep minderhede. Met die ANC se rasbeheptheid is daar vele gedeelde konsepte en opvattings onder die swart gemeenskappe wat spesifiek die diverse houdings teen blankes weerspieël. Dit is ’n gans te wye en komplekse onderwerp om in een nuuskommentaar uit te pluis. Vandag, op Netwerk 24, probeer Janet Heard dit wel, in ’n rubriek met die titel, Reik uit oor rassegrense. Heard was ’n assistent-redakteur (verantwoordelik vir nuus) by die Independent groep se Cape Times. Sy was een van die eerste personeellede wat bedank het nadat die Sekunjalo-groep die Independent oorgeneem het, en die groep skynbaar sy onafhanklikheid verloor, en na-aan die ANC-dampkring beweeg het (waarvan Max se bedanking as rubriekskrywer nog ’n manifestasie was). Heard is nou Media 24 se parlementêre redakteur. Wat van belang is, dat sy in haar rubriek melding maak van groeiende frustrasievlakke onder swartmense, omdat hulle meen hulle het nog tyd nodig om die letsels van apartheid te ontgroei, maar toenemend van witmense verneem hulle moet “get over it”.

Weens die kompleksiteit daarvan word Heard se rubriek daar gelaat.

Die werklikheid is dat die grootste deel van die bevolking, aldus ’n onlangse verslag van die Instituut vir Versoening en Geregtigheid al hoe meer in terme van ras, eerder as Suid-Afrikaner eerste, uitgedruk word. Blywende verwyt, en blywende verwagtinge van skuldbelydenis (ook van diegene wat na 1991 met die skrapping van die laaste apartheidswet gebore is), los klaarblyklik niks op nie. Die verdraaiing of die selektiewe aanwending van  die geskiedenis rig klaarblyklik ook enorme skade aan.

Miskien kan daar iets uit Jan van Riebeeck se gebed geleer word. Dit was geskoei op ʼn vorm-gebed wat die VOC vir sulke geleenthede voorgeskryf het:

Barmhartige, genadige God en hemelse Vader, volgens u goddelike wil is ons geroep om die sake van die Verenigde Nederlands Geoktrooieerde Oos- Indiese Kompanjie hier aan die Kaap die Goeie Hoop te bestuur. Met hierdie doel voor oë is ons met ons Raad in u heilige Naam vergader om met die Raad se advies sodanige besluite te neem waarmee ons die Kompanjie se belange die beste kan bevorder. Ons is hier om die wet te handhaaf en om, as dit moontlik is, onder hierdie… [verwysing na die inheemse bevolking op ’n manier wat dalk nou op haatspraak sal neerkom] u ware gereformeerde Christelike leer voort te plant en bekend te maak tot lof van u heilige Naam en tot voordeel van die wat oor ons regeer. Hiertoe is ons sonder u genadige hulp allermins in staat.

Hy bid voorts dat “tweedrag en dergelike gebreke” uit hul harte geweer sal word.

As daar nie gou ’n kentering in die tweedragsaaiery kom nie, gaan Januarie 2015 in die geskiedenis onthou word as ’n KKNKerige maand waar versoeningsvooruitsigte deur kortsigtige denke, en die uitspreek daarvan, behoorlik geknou is.

ondersteun maroela media só

Sonder Maroela Media sou jy nie geweet het nie. Help om jou gebalanseerde en betroubare nuusbron se toekoms te verseker. Maak nou ’n vrywillige bydrae. Onthou – ons nuus bly gratis.

Maak 'n bydrae

Nou pra' jý

O wee, die gesang is uit! Die kommentaar op hierdie berig is gesluit. Kom kuier gerus lekker verder saam op ʼn ander artikel.

18 Kommentare

jongste oudste gewildste
Eliza-beth

Weereens, goeie, insiggewend skrewe wat mens laat dink. Ek hou steeds van jou kies-nie-kant aanslag, jy sal ‘n stelling in vraagvorm oor iets maak wat mens ampers laat dink jy is VIR die onderwerp waaroor jy skryf. Dan egter vra jy dadelik ‘n teenvraag om mens na die anderkant van joustelling te laat kyk – beslis onpartyding sou ek sê. Dankie Herman, ek lees graag jou berigte – ALMAL, nie net nuuskommentaar nie.

Kobus

Wat my wel verstom is dat bv Dawie van Die Burger in sy rubriek verskil met Basson se rubriek en siening oor JvR. Dan kan mens ook Volksblad lees. Dit bly maar ongelooflik as mens Adriaan se kommentaar aan lesers onderaan sy rubrieke lees, dan sien mens die arrogansie van die jonkheid (middel dertigs) en selfvoldane sekerheid wat uit hom straal. Ek het eers gedag toe ek sy skrywe lees dat hy besig is om die draak te steek, maar toe sien ek hy glo werklik wat hy skryf. Hy het darem beduie dat hulle op skool nie die regte… Lees meer »

Hanno Visagie

Hierby sluit die volgende artikel aan:- http://www.standpunte.co.za/om-saam-te-stem-of-nie/
Onversoenbare menings sal toeneem namate Afrikaners afsien van ‘n Bybelgegronde Christusgesentreerde lewens- en wereldbeskouing en verruil vir sekulere humanisme, bouend aan die kortstondige nuwe wereldorde van die komende Antichris.

Thys Human, Pretoria

Herman, stem oor heelwat van jou stellinge saam, maar ek vind die aandag wat jy aan mense soos Max, Coukramp en diesulkes gee, heel oorbodig. Die “Afrikaners” met wie ek praat en diskoerse voer, kyk nooit of uiters selde na goed soos Kyknet se eensydige “debatte”. Miskien bereik sulke programme sekere mense wat vroeer as Afrikaners bestempel sou gewees het, maar ek twyfel aan die diepte van diesulkes se “Afrikanerwees”. Dis hulle wat in die openbaar en in besighede selfs met ander Afrikaanssprekendes Engels praat! Baie Afrikaners koop nie eens meer Beeld of Rapport nie en ek vind dat selfs… Lees meer »

Jaco Kruger

Hoekom word in kleinletters na ons Hemelse Vader verwys in die gebed van Jan van Riebeeck? ( die u, heilige Naam)