Alles in Nuuskommentaar

Nuuskommentaar: Sekulêre Christene

In die begin het God die mens geskep. Nou skep die mens, ook Christene, God. Die gevolg is dat Christene in hul opvattings baie uiteenlopend na sake kyk, en dit noodwendig verskillende soorte voetafdrukke sal laat waar Christene leiersposisies beklee, ook in die internasionale politiek.

Nuuskommentaar: Stof oor geskiedenis as verpligte vak het nog nie gaan lê

Kommer dat die vak geskiedenis as nuwe, verpligte vak deur propaganda ’n skewe beeld kan skets, is nie al aspek waarop die oog waaksaam gehou moet word nie. Internasionale migrasie maak dat al hoe meer lande studies doen en projekte aanpak om groeiende pluralisme aan te pak – sommiges reguit van die wal in die sloot. Die wiel, krom en skeef soos dit mag wees, word daagliks weer uitgevind.