13 September 2011

“Die evangelie van vrede wat Jesus Christus gebring het” word deur Kornelius, ‘n militêre offisier van Italië en dus ‘n nie-Jood, aanvaar. Jesus is Here…

12 September 2011

‎’n Man van Afrika (Etiopië) is op pad terug nadat hy in Jerusalem gaan aanbid het en hy lees uit Jesaja. Hy is ‘n soeker….

11 September 2011

Stefanus was “’n man met ‘n vaste geloof en vol van die Heilige Gees … aan wie God baie genade en krag gegee het.” Dit…

10 September 2011

“Geld het ek nie; maar wat ek het, gee ek vir jou: in die Naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop!” En…

9 September 2011

“Toe die dag van die pinksterfees aanbreek… is almal met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat… oor die groot…

8 September 2011

“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees… Nadat Hy dit gesê het, het ‘n…

7 September 2011

Lees Johannes 20-21. Jesus se opstanding is die fondament, die basis, die sleutel van ons Christelike geloof. Sy opstanding vertel Jesus se werk is voltooi…

6 September 2011

“Dit is volbring!” Hierdie is seker die mees betekenisvolle woorde ooit op aarde deur iemand uitgespreek! Net voor Jesus sterf sê Hy: Dit is volbring,…

5 September 2011

“Dit is soos u sê: Ek is ‘n koning,” antwoord Jesus…(maar) my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie.” Dit is die antwoord wat Jesus…

4 September 2011

“Dit is my liggaam wat vir julle gegee word… (en) my bloed wat vir julle vergiet word.” Let op die werkwoorde: Jesus het sy liggaam…

3 September 2011

“Ek is die opstanding en die lewe… en elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit?”…

2 September 2011

“Gaan na jou huis toe… gaan vertel vir hulle wat die Here alles vir jou gedoen het en dat Hy jou jammer gekry het.” ‘n…

1 September 2011

Jesus sê: “Ek het na hierdie wêreld toe gekom om die mense voor ‘n BESLISSING te stel sodat dié wat nie sien nie, kan sien…”…

31 Augustus 2011

“Hy (Jesus) het op die see na hulle toe aangeloop gekom…(en) het toe in die skuit geklim, en die wind het gaan lê”. Om op…

30 Augustus 2011

Nadat Jesus met mense oor die Koningskap van God gepraat het, raak hulle honger. Met 5 brode en 2 visse voed Hy meer as 5000!…

29 Augustus 2011

“Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was… verlore, en ons…

28 Augustus 2011

“Maar ‘n Samaritaan… het hom innig jammer gekry.” Rowers het ‘n man halfdood geslaan. Toe twee verbygangers hom sien, het hulle gekies om “ver langs…

27 Augustus 2011

“Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met ‘n skat wat in ‘n saailand onder die grond lê… en omdat hy baie in…

26 Augustus 2011

“Ons Vader wat in die hemel is…” As Jesus ons van gebed leer, sê Hy ons mag maar vir God ons Vader noem. Nooit in…