18 Augustus 2011

Woord: Juts Betekenis: Deftig, trots, spoggerig: Ewe juts ry. My kar en pêre is juts ek sit juts / en… ek ry juts (Boerneef). Ongeërg:…

17 Augustus 2011

Idioom: Iemand beduie hoeveel blou boontjies vyf is Betekenis: Iemand berispe Waar kom dit vandaan? Blou boontjies het reeds in Nederlands die betekenis van “koeëls”…

16 Augustus 2011

Het jy geweet? Wanneer jy na al die afleweringe van ʼn tydskrif of ander publikasie wat in een jaar verskyn het, verwys, is volume Anglisisties….

14 Augustus 2011

Waar kom die woord vandaan? Woord: Balustrade Betekenis: Borsleuning by ʼn trap, balkon. Uit watter taal is die woord ontleen? a) Grieks b) Duits c)…

13 Augustus 2011

Woord: Swalk Betekenis: Rondswerf: Op see swalk. Drentel: Sy swalk heen en weer die straat af. Van plek tot plek swalk sonder werk.

12 Augustus 2011

Idioom: Daar kom dadels van Betekenis: Daar kom niks van nie Waar kom dit vandaan? Herman Willem Daendels, gebore in Hattem, Nederland, was in die…

11 Augustus 2011

Het jy geweet? Getal dui meestal ʼn presiese hoeveelheid, aantal ʼn onbepaalde hoeveelheid aan. Die onderskeid is egter nie deurgaans deurvoerbaar nie en die woorde…

10 Augustus 2011

Idioom: Die kuikens tel nog voor hulle uitgebroei het / Voor jy weet of die henne van die haan hou Betekenis: Op iets staatmaak wat…

9 Augustus 2011

Waar kom die woord vandaan? Woord: Melodrama Betekenis: Sensasionele toneelstuk waarin handeling en intrige belangriker is as karaktertekening, wat daarop bereken is om sterk gevoelens…

7 Augustus 2011

Woord: Plets Betekenis: Met ʼn plat hou slaan, of in vloeistof neerval, -plof: Die water op die vloer, die klip op die dam laat plets….

6 Augustus 2011

Idioom: ʼn Twisappel Betekenis: ʼn Geskilpunt Waar kom dit vandaan? Ontleen aan die Griekse mitologie: die goue appel wat die godin van twis en tweedrag,…

5 Augustus 2011

Woord: Vaam Betekenis: (skeepvaart) Lengtemaat, die lengte van die uitgestrekte arms, ongeveer 1,8 m: Tien vaam diep.

4 Augustus 2011

Het jy geweet? Die uitdrukking die man in die straat is ʼn Anglisisme. In suiwer Afrikaans word die gewone mens of Jan Alleman eerder gebruik….

3 Augustus 2011

Idioom: Lood swaai Betekenis: Jou plig versuim of probeer ontduik, veral van werk gesê Waar kom dit vandaan? Die uitdrukking kom uit die dae voordat…

1 Augustus 2011

Het jy geweet? Die verskil tussen die meervoudsvorme manne en mans is nie presies af te baken nie. Normaalweg dui mans die neutrale gebruik aan:…

31 Julie 2011

Idioom: ʼn Kat in die sak koop Betekenis: ʼn Slegte koop doen Waar kom dit vandaan? Solank as wat die mens mens is, is dit…