Meningsvormers

Nog meningsvormers

Ander menings

Staan saam teen Zuma-kliek

Hier is ʼn versoek aan die hele land en al sy mense wat huiwer en nie weet wat om te doen nie. Help asseblief die mense wat ongeletterd is. Verduidelik vir hulle die implikasies van dit wat aangaan en wat kan gebeur indien hulle kant kies vir die korrupte skelms.