Die DNS van saameet: ’n spesiale tradisie

Hierdie les het my denkwyse oor kos, saameet en tafelgemeenskap drasties beïnvloed. Ek het al aangesit by tafels wat kreun onder die kos, en wonderlike samesyn ervaar met dié op die stoele. Aan die ander kant het ek ook al ’n goddelike nabyheid met ’n Mosambiekse vrou ervaar terwyl ons op die warm grond gesit en weggelê het aan gekookte boontjies en sardyne.