Alles deur die skrywer Danie Langner

Vrees vir die Here

Wanneer my geestelike lewe begin draai om my eie selfsugtige geestelike behoefte aan geestelike gelukbringers, verloor ek iets wat die wese van ons godsdiens en ons geestelike belewenis raak, naamlik die vrees vir die Here. Vrees, nie in die sin van verskrik en bang wees nie, maar vrees soos die woordeboek sê: ’n diepe ontsag, eerbied en respek vir wie God is. ’n Heilige eerbied vir die lewende God.

Die doodsheid van geestelike gelukbringers

Om nie net met die kop te dink nie, maar ook met die hart te voel, is een van die grootste gawes wat God deur Sy Gees aan mense geskenk het. Geestelike belewenis is daardie heilige Geesvervulde oomblikke waar mense se siel geroer word – of dit nou is met die sing van ʼn lied, die aansteek van ʼn kers, die stil word by ʼn waterstroom. Die mens het ʼn diep geestelike behoefte om nie net oor God se werke na te dink nie, maar om God te ervaar.

U dienaar luister

In die ou Hallelujaboek is daar ’n liedjie wat my oupa gereeld vir ons kleinkinders laat sing het: “God bly altyd getrou. Hy sal sy kinders onthou. As droefheid my deel is en laste te veel is bly God altyd getrou.”